ISALA

Jaarverslagen

Met ingang van 1 januari 2015 is de bestuurlijke eenheid tussen de Stichting Holding Isala klinieken en de Stichting Zorgcombinatie Noorderboog ontstaan. Vanaf die datum is er één geconsolideerde jaarrekening voor beide stichtingen. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorgcombinatie Noorderboog zijn op 1 september 2015 gefuseerd met De Stouwe. Het ziekenhuis Diaconessenhuis Meppel blijft onderdeel van de Stichting Holding Isala klinieken.

Met de bestuurlijke fusie veranderde de naam van het Diaconessenhuis Meppel in Isala Diaconessenhuis. Beide ziekenhuizen, Isala in Zwolle en Isala Diaconessenhuis in Meppel, hebben een eigen enkelvoudige jaarrekening waar accountantscontrole op is uitgevoerd.
Voor beide ziekenhuizen die onder de Stichting Holding Isala klinieken vallen, is een gezamenlijk jaarverslag opgesteld.

Verslagjaar 2015

Voorgaande verslagjaren

Beleidsdocumenten