ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Clonidinetest

Informatie voor ouders of verzorgers

Met een clonidinetest wordt op het bloedafnamelaboratorium door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende groeihormoon aanmaakt. De kinderarts heeft voor uw kind dit onderzoek aangevraagd. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Uitleg
Tijdens de clonidinetest wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat uw kind eerst een bepaalde stof (clonidine) via pilletjes heeft ingenomen. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten kan de kinderarts afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt. Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Als dit bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderarts dit met u en uw kind.

Mocht de test uitwijzen dat uw kind onvoldoende groeihormoon aanmaakt, dan wordt een tweede test gedaan om de diagnose ‘tekort aan groeihormoon’ te bevestigen. Voor deze tweede test zal een vervolgafspraak worden gemaakt.

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Geeft u dit dan door aan de kinderarts.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test is het de bedoeling dat uw kind nuchter is. Dit wil zeggen dat hij of zij minimaal acht uur vóór aanvang van de test niet meer mag eten en drinken, behalve water.

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt u een uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het bloedafnamelaboratorium vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een laboratoriummedewerker zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een uur laten inwerken.

Het is verstandig om voor uw kind iets te eten en te drinken mee te nemen voor direct na de test.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek de persoonlijke gegevens van u en uw kind te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer: (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in Vlinder 1, wachtruimte 85.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts heeft een kort gesprek met u en uw kind en legt de test uit.
  • Hij plaatst een infuusnaaldje zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna neemt uw kind enkele pilletjes clonidine in met wat water.
  • Hierna wordt via het infuusnaaldje bloed afgenomen na dertig, zestig, negentig en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kan uw kind gewoon naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk.

Een bijwerking van de clonidine is slaperigheid die vaak één uur na het innemen van de pilletjes clonidine optreedt. Dit is niet erg en het verdwijnt weer snel na afloop van de test. Ook kan soms de bloeddruk door clonidine worden verlaagd. Daarom is het belangrijk dat uw kind tijdens de test blijft liggen. De test wordt uitgevoerd door een arts die uw kind ook tijdens de test goed in de gaten houdt.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Wanneer uw kind is verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over de test, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 10.00 uur op telefoonnummer (038) 424 24 68.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.​


4 april 2017 5284 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht