ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Snurken: slaapendoscopie

Uitleg en voorbereiding

Wanneer niet precies duidelijk is waardoor snurken veroorzaakt wordt, kan een slaapendoscopie verhelderend zijn. Dit onderzoek stelt de KNO-arts in staat om, terwijl de patiënt slaapt, het keel- en neusgebied in rust te onderzoeken (binnenin te kijken). Binnenkort zal bij u een slaapendoscopie worden verricht. Hier leest u hoe dit onderzoek zal verlopen.

Snurken

Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een slaapendoscopie te laten doen. Het doel hiervan is uit te zoeken waar precies bij u het snurkgeluid vandaan komt.

Snurken is een sociaal hinderlijke klacht. Het komt vaak voor dat niet zozeer u zelf, maar juist uw partner of anderen last hebben van het snurkgeluid. Het kan echter ook zijn dat u zelf wakker wordt van uw eigen snurkgeluid.

Snurken kan gepaard gaan met ademstops. Een ademstop die langer duurt dan tien seconden, noemen we een apneu. Af en toe een apneu is niet gevaarlijk. Als u elk uur meerdere keren een apneu doormaakt, kan dit wel schadelijk zijn voor uw gezondheid. Onderzoek naar apneus gebeurt niet tijdens de slaapendoscopie, maar zal door uw KNO-arts zo nodig verder in gang worden gezet.

Oorzaken van snurken

Een snurkgeluid kan op verschillende plaatsen in de luchtweg worden opgewekt. Vaak is de oorzaak een wat nauwe doorgang, ergens in het traject van de luchtweg. Dit kan zijn vanaf de neusgaten tot aan de grote luchtpijp naar de longen (de trachea).

Op de polikliniek kan de KNO-arts al een aantal mogelijke verklaringen voor snurken vinden. Bijvoorbeeld een scheef neustussenschot, grote neusschelpen, allergie, grote keelamandelen, een laag doorlopend verhemelte, een onderkaak die ver naar achteren staat (retrognatie), afwijkingen van het gebit waardoor de mond niet goed sluit (malocclusie), overgewicht, slijmvliesafwijkingen in de keel die veroorzaakt kunnen zijn door maagzuur (reflux), en nog meer. In deze gevallen is duidelijk welke behandeling het snurken kan laten afnemen.

De behandeling van snurken wordt ingewikkelder, als niet duidelijk is waar het snurkgeluid precies vandaan komt. Of als bij u het snurkgeluid op meerdere plaatsen in de luchtweg kan worden veroorzaakt. In die gevallen kan de KNO-arts de oorzaak niet precies vaststellen. Vaak is een slaapendoscopie dan verhelderend. Tijdens de slaap zijn uw spieren namelijk ontspannen, waardoor de positie van uw kaak, tong en verhemelte anders kunnen zijn. Een slaapendoscopie stelt de KNO-arts in staat om, terwijl u slaapt, uw keel- en neusgebied in rust te onderzoeken.

Vooronderzoek

Na uw bezoek op de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde plaatst de secretaresse van de afdeling u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname- en operatiedag plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

Preoperatief onderzoek

Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden. Het preoperatief onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog over de anesthesie (verdoving) en eventueel een lichamelijk onderzoek. Ook heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Zij bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt. Hierbij gaat het om afspraken over nuchter zijn, over het gebruik van antistollingsmedicijnen en van insuline en dergelijke. Ook inventariseert ze uw thuissituatie en de te verwachten nazorg. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Leest u deze folder aandachtig door.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
Dit houdt in:
- Tot 6 uur vóór opnametijd alleen een licht ontbijt zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham.
- Tot twee uur vóór opnametijd alleen heldere dranken gebruiken (thee, water of appelsap).
- Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Meld zelf tijdens deze afspraak met de anesthesioloog als u last hebt van losse tanden of nekklachten of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Gebruikt u medicijnen, neem deze dan in de originele verpakking mee naar deze afspraak.

Dag van het onderzoek

U krijgt drie à vier weken voor het onderzoek telefonisch te horen op welke datum, tijd en waar u verwacht wordt. 

Mocht u al een snurkbeugel of neusspreider hebben, neemt u die dan mee voor tijdens de scopie. Dan kan beoordeeld worden waarom deze niet voldoende helpt.

Onderzoek

Op de afdeling krijgt u een ziekenhuispyjama aan. U wordt op een bed naar de voorbereidingsruimte op de operatieafdeling gebracht. De anesthesieassistent prikt een infuusnaaldje in uw linkerhand of arm. U krijgt een kapje met zuurstof voor het gezicht. Via een infuus brengen wij u in slaap, totdat u begint te snurken. Op dat moment kijkt de KNO-arts met behulp van een flexibele scoop (een buigzaam plastic slangetje met aan het uiteinde een kleine camera) in uw neus, mond en keel om te zien waar het snurkgeluid wordt opgewekt. Zodra dat duidelijk is, maken wij u weer wakker. Het onderzoek duurt vaak maar vijf minuten.

Na het onderzoek

U wordt wakker op de operatiekamer. Vervolgens rijden wij u naar de uitslaapkamer. Daar blijft u totdat u goed wakker bent en de controles in orde zijn. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. De KNO-arts komt hier nog bij u langs om de uitslag te bespreken, tenzij anders is afgesproken.

Behandeladvies

Als de KNO-arts u een chirurgische ingreep adviseert, maken wij een afspraak voor u op de polikliniek KNO. Tijdens die afspraak zal de KNO-arts deze ingreep uitleggen en laten inplannen. Het kan ook zijn dat de KNO-arts u rechtstreeks naar de kaakchirurgen verwijst, bijvoorbeeld voor een snurkbeugel.

Weer naar huis

Vanaf de verpleegafdeling gaat u weer naar huis. U kunt na de ingreep niet zelf autorijden. De volgende dag kunt u uw gewone werkzaamheden (werk, sport) weer hervatten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.


16 november 2017 5364 327700 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht