ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

PEP-behandeling

Een mogelijke hiv-infectie verkleinen

​Er kan zich een incident voordoen waardoor iemand mogelijk een hiv-infectie heeft opgelopen. In dat geval kan een PEP-behandeling het risico op deze infectie verkleinen. Hier zetten we voorschriften voor het gebruik van deze medicijnen op een rij.

Uitleg

PEP staat voor Post-Exposure Profylaxe. Een PEP-behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende tabletten: 

  • emcitricabine/tenofovir (Truvada®)
  • darunavir (Prezista®) 
  • ritonavir (Norvir®).

Bij het innemen hiervan is het van groot belang dat u onderstaande informatie van tevoren goed doorleest en de voorschriften nauwkeurig opvolgt.

Wanneer innemen?

Alle medicijnen moet u eenmaal per dag tegelijkertijd innemen met voedsel. (hoeft niet bij een hele maaltijd.) De gehele behande­ling duurt vier weken.

Let op

Zodra u de medicijnen krijgt, moet u direct starten met de eerste inname. Daarna neemt u de medicijnen de volgende dag op een tijdstip dat u goed uitkomt, maar binnen 24 uur na de eerste inname. Neem bij vragen contact op met het HIV-behandelcentrum. Zij kunnen u daarbij helpen.

Hoeveel tabletten?

U neemt eenmaal per dag tegelijkertijd één tablet Truvada® en één tablet Prezista® 800 mg en één tablet Norvir®.

Wisselwerking met andere medicijnen

Truvada®, Prezista® en Norvir® kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen. Stel daarom uw arts of degene die u de PEP-behandeling voorschrijft, op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt. Ook zelfzorgmedicijnen zoals bijvoorbeeld aspirine kunnen een wisselwerking hebben.

Let op

De PEP medicatie beïnvloedt de werking van orale anticonceptie middelen. Geadviseerd wordt om ook gebruik te maken van condooms.

Aandachtspunten bij gebruik van Truvada®

In uitzonderlijke gevallen kunnen de bestanddelen van Truvada® invloed hebben op onderdelen van uw lichaam. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot: teveel melkzuur in uw bloed (u merkt dat aan een snelle, diepe ademhaling, slaperigheid, misselijkheid en buikpijn), huiduitslag met blaarvorming of koorts, nierproblemen (u voelt zich vermoeid, plast aanzienlijk meer of minder, heeft dorst en heeft opgezette voeten of enkels). De meeste bijwerkingen van Truvada® treden op bij langdurig gebruik.

Aandachtspunten bij gebruik van Prezista® 800 mg

In uitzonderlijke gevallen kan het gebruik van Prezista® leiden tot huiduitslag met of zonder jeuk (bij huiduitslag neemt u altijd contact op met het HIV-behandelcentrum of uw eigen arts), hoofdpijn, duizeligheid, braken, diarree, misselijkheid, buikpijn, verstopping, winderigheid, opgezette buik, gestoorde spijsvertering, gebrek aan eetlust, verhoogde triglyceride- of cholesterolwaarden, vermoeidheid en slapeloosheid. Het tegelijk gebruiken van middelen tegen een hoog cholesterol kan soms wisselwerking hebben. Vermeldt het gebruik van cholesterolremmers daarom altijd.

Aandachtspunten bij gebruik van Norvir®

Norvir® moet worden ingenomen om de werking van Prezista® te versterken. De meest voorkomende bijwerking van dit middel is diarree. Neem bij langdurig aanhouden van diarree contact op met het HIV-behandelcentrum.

Dosering gemist?

Neem de medicijnen volgens voorschrift gedurende vier weken in. Wanneer u een dosering hebt gemist, neem de volgende dan zo spoedig mogelijk en volg daarna uw vaste schema. Neem geen dubbele dosis in. Wanneer u te veel medicatie hebt ingenomen, raadpleeg dan uw arts.

Vervolgonderzoek

Drie en zes maanden na het incident wordt uw bloed op hiv getest. Soms worden op advies van uw arts ook nog andere onderzoeken uitgevoerd. Uw arts zal u hierover informeren. Vanwege het incident is het van belang dat u tot zes maanden na die tijd condooms gebruikt.

Contact

Hebt u nog vragen, neemt u dan tijdens kantooruren gerust contact op met het HIV-behandelcentrum.

HIV-behandelcentrum
t (038) 424 44 79

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


29 augustus 2013 5757 Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht