ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Programma stoppen met roken

Pakje Kans of individuele coaching

Wilt u graag stoppen met roken, maar heeft u daar hulp bij nodig? Isala biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan een Stoppen met Roken programma. Dat geldt voor rokers met klachten of aandoeningen, maar ook voor nog ‘gezonde’ rokers. U kunt deelnemen aan een programma in groepsverband of kiezen voor individuele coaching. Het groepsprogramma is gebaseerd op de methode Pakje Kans van Stivoro. Hier vindt u informatie over de mogelijkheden.

Intakegesprek

Voordat u deelneemt aan een programma heeft u een intakegesprek met de verpleegkundig specialist of longverpleegkundige op de polikliniek Longgeneeskunde. In dit gesprek staat de vraag centraal: Waarom is het belangrijk voor u om te stoppen met roken? Uw persoonlijke situatie en realistische doelen zijn dus het uitgangspunt. Op basis daarvan maakt u een keuze voor de groepstraining of individuele coaching. Ook worden eventueel te gebruiken hulpmiddelen besproken. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld nicotine vervangende middelen of medicatie. Daarnaast wordt er een foto van uw longen gemaakt en vindt er een longfunctieonderzoek plaats. De longarts bespreekt met u de uitslag van deze onderzoeken.

Pakje Kans

Het groepsprogramma is gebaseerd op de methode Pakje Kans van Stivoro. Deze methode is erkend als bewezen effectieve behandeling voor het stoppen met roken. Het programma duurt twaalf weken. Hierin vinden negen bijeenkomsten plaats. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. U heeft dus ook steun aan uw groepsgenoten. Met hen kunt u ervaringen uitwisselen en u kunt elkaar motiveren om het stoppen vol te houden. Ervaren trainers begeleiden de groep en er wordt gewerkt met actueel trainingsmateriaal. Een half jaar na de stopdatum vindt er een groepsevaluatie plaats. Ook dit moment is belangrijk om ervaringen uit te wisselen en elkaar te motiveren.

Een jaar na de stopdatum ontvangt u een vragenlijst. Als u dan nog steeds rookvrij bent, wordt u de mogelijkheid geboden het longfunctieonderzoek te herhalen met een bezoek aan de longverpleegkundige en longarts. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor dit bezoek afgaan van uw eigen risico als u hier nog geen aanspraak op heeft gemaakt.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching bestaat uit ongeveer zes gesprekken met een coach. De gesprekken vinden gemiddeld om de drie weken plaats. In de gesprekken komen verschillende fasen aan bod: voorbereiding, het maken van een besluit, actie en volhouden. U bespreekt onder andere de moeilijke situaties die u normaliter ‘oplost’ door te gaan roken. Tijdens de coaching bespreekt u hoe u met deze situaties kunt omgaan zonder te gaan roken.
Zes maanden na de stopdatum ontvangt u thuis een evaluatieformulier.
Een jaar na de stopdatum ontvangt u een vragenlijst. Als u dan nog steeds rookvrij bent, wordt u de mogelijkheid geboden het longfunctieonderzoek te herhalen met een bezoek aan de longverpleegkundige en longarts. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor dit bezoek afgaan van uw eigen risico als u hier nog geen aanspraak op heeft gemaakt.

Waarom stoppen met roken?

Stoppen met roken levert u veel gezondheidswinst op. Hierbij moet u denken aan het makkelijker kunnen ademhalen en bewegen, meer energie hebben en een betere doorbloeding. Uit onderzoek is gebleken dat de longfunctie minder snel achteruit gaat als u stopt met roken. Ook als u al jarenlang rookt of een chronische ziekte hebt zoals COPD. Daarmee neemt de kwaliteit van leven toe. Ook voor mensen zonder gezondheidsproblemen loont het stoppen met roken. De kans op hartziekten daalt al na één jaar met vijftig procent. En de kans op longziekten, diabetes en hartfalen neemt ook af. Stoppen met roken voorafgaand aan een geplande operatie vermindert ook de kans op wondinfecties en leidt tot een sneller herstel. Bovendien is niet roken ook beter voor de kwaliteit van uw tandvlees.

De voordelen van stoppen met roken

Na…

  • 20 minuten: Bloeddruk en polsslag worden weer normaal.
  • 8 uur: Nicotine- en koolmonoxideconcentratie in het bloed zijn gehalveerd. Zuurstofniveau wordt weer normaal.
  • 24 uur: Er is geen koolmonoxide meer aanwezig in het lichaam. De longen beginnen slijm en ander rookafval uit te stoten.
  • 48 uur: Er is geen nicotine meer aanwezig in het lichaam. Het smaak- en reukvermogen verbeteren sterk.
  • 72 uur: Ademhalen gaat makkelijker.
  • 2 tot12 weken: De bloedcirculatie verbetert.
  • 3 tot 9 maanden: Hoesten, piepende ademhaling en ademhalingsproblemen verbeteren, omdat de longfunctie met wel 10% toeneemt.
  • 5 jaar: Het risico op een hartaanval daalt met ongeveer de helft, vergeleken met iemand die nog steeds rookt.
  • 10 jaar: Het risico op longkanker daalt tot de helft, vergeleken met het risico van een roker. Het risico van een hartaanval daalt tot hetzelfde niveau als van iemand die nooit heeft gerookt.

Stoptober

Isala steunt de landelijke campagne Stoptober, waarbij rokers worden aangemoedigd om 28 dagen in oktober te stoppen met roken.

   
 

Uit onderzoek in Engeland blijkt dat een periode van 28 dagen nét lang genoeg is om te ervaren wat de positieve effecten zijn van stoppen met roken. Bovendien zijn de ergste ontwenningsverschijnselen dan achter de rug.
En wist u dat de kans om blijvend te stoppen met roken maar liefst vijf keer groter is als u het 28 dagen volhoudt dan wanneer u die 28 dagen niet haalt? Meer informatie vindt u op de website van de campagne.
Begeleiding door trainers van Isala omvat het Stoppen met roken programma zoals in deze folder vermeld. 

Verzekerde zorg

De stoppen met roken programma’s van Isala worden begeleid door trainers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Ze staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

 

Zowel het groepsprogramma als de individuele coaching van Isala voor het stoppen met roken vallen onder verzekerde zorg. De vergoeding valt onder het eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding van kosten voor hulpmiddelen.

Contact

Heeft u de wens voorgoed te stoppen met roken? Bespreek dan de mogelijkheden om deel te nemen aan ons Stoppen met Roken programma met uw specialist, huisarts of verpleegkundige. Een verwijzing is niet noodzakelijk. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer (038) 424 24 56.


24 september 2015 5919 330138 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht