ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Afwijkingen aan de urineleiders bij kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Meestal gaat het om afwijkingen van de volgende organen: balzak, blaas, nieren, penis, plasbuis en urineleiders. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de urineleiders en de behandeling ervan.

Urineleiders

Een mens heeft twee urineleiders. De urineleider (ureter) is de buis die loopt tussen de nier en de blaas. De twee urineleiders - uit elke nier één - zorgen voor het transport van de urine naar de blaas. Aan het eind van de urineleider, bij de inmonding van de blaas, zit een soort ventiel. Dit ventiel verhindert de terugloop van de urine naar de nier.

Afwijkingen aan de urineleiders

De meest voorkomende afwijkingen aan de urineleiders bij kinderen zijn:

  • vesico ureterale reflux;
  • mega ureter;
  • juxtavesicale stenose;
  • ureterocele,
  • ectopische ureteruitmonding.

Vesico ureterale reflux

Vesico ureterale reflux is de medische term voor terugloop van urine vanuit de blaas naar de nier. Wanneer de aard van de reflux niet al te ernstig is, kan deze met het ouder worden vanzelf verdwijnen.
Normaal gesproken kan urine die eenmaal vanuit de nier in de blaas wordt uitgescheiden niet meer teruglopen naar de nier. Als dit wel gebeurt, kan dit zorgen voor een verwijding van de urineleider (hydro ureter), verwijding van het nierbekken en urineweginfecties.
Deze aandoening wordt operatief behandeld. Hiervoor zijn meerdere operaties mogelijk. Tevens krijgen patiëntjes met een reflux veelal een langdurige behandeling met antibiotica.

Mega ureter

Mega ureter is een sterke verwijding van de urineleider; de urineleider kan op bepaalde plaatsen totaal verwijd zijn. Hierdoor is de doorloop van urine verminderd. De aandoening kan urineweginfecties veroorzaken. Deze aandoening is met een operatie te verhelpen.

Juxtavesicale stenose

Juxtavesicale stenose is een vernauwing van de urineleider, daar waar deze overgaat in de blaas. Deze aandoening leidt tot een verwijding van de urineleider en vaak ook van het nierbekken. Als de functie van de bovenliggende nier achteruitgaat of er bij herhaling urineweginfecties ontstaan, is een operatie noodzakelijk. Tijdens de operatie zal de uroloog de urineleider ‘verslanken’: het vernauwde deel wordt verwijderd en de urineleider wordt zo in de blaas te gezet dat de urine niet terug kan stromen.

Ureterocele

Bij ureterocele is het laatste deel van de urineleider sterk verwijd. Het uitmondingsgaatje in de blaas is in de regel vernauwd. Deze aandoening komt met name voor in combinatie met een verdubbeling van de afvoerwegen van de nier. Soms is de bovenliggende urineleider flinke verwijd. De ureterocele kan tot infectie leiden. Bij ernstige vormen van deze aandoening is operatief ingrijpen veelal noodzakelijk.

Ectopische ureteruitmonding

Er is sprake van een ectopische ureteruitmonding als de urineleider op een andere plek uitmondt dan in de blaasbodem. Bij meisjes kan dat bijvoorbeeld in de plasbuis zijn. Ook kan de urineleider uitmonden in andere organen, zoals in de baarmoeder bij meisjes of op de zaadblaasjes bij jongens. Als de afwijkende ureteruitmonding bij meisjes uitkomt in de plasbuis, hebben zij last van onwillekeurig, druppelsgewijs urineverlies.

Spreekuren en opname

De polikliniek Urologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen: de polikliniek Kinderurologie. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.
Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.
Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala of in Isala Diaconessenhuis te Meppel.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 27 40. Mailen kan ook: info.urologie@isala.nl.

Bent u verhinderd? Neemt u dan telefonisch contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.


19 maart 2017 6428 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht