ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Afwijkingen aan de blaas bij kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Meestal gaat het om afwijkingen van de volgende organen: balzak, blaas, nieren, penis, plasbuis en urineleiders. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de blaas en de behandeling ervan.

Blaas

De blaas dient als opslag voor urine. Het is een min of meer bolvormig, elastisch reservoir dat de urine verzamelt die vanuit de nieren via de urineleiders wordt aangevoerd. De blaas ligt onder in het bekken. Als de blaas helemaal gevuld is, ontstaat door de rekking van de blaaswand een prikkel tot plassen. De sluitspier van de blaas verslapt en de urine wordt door samentrekking van de blaasspier via de plasbuizen uit het lichaam geloosd.

Afwijkingen aan de blaas

De meest voorkomende afwijkingen aan de blaas zijn:

  • diverticel;
  • aandrangincontinentie;
  • bedplassen;
  • blaasontsteking.

Diverticel

Een diverticel is een uitstulping van de blaas, waarbij de binnenwand van de blaas door de buitenwand heen breekt. De uitstulping is te vergelijken met de bobbel van de binnenband van een fiets die door een scheur in de buitenband naar buiten komt. Alleen hele grote diverticels dienen operatief behandeld te worden.

Aandrangincontinentie

Aandrangincontinentie is een vorm van urineverlies. Het kind laat de urine lopen, omdat de drang om te plassen heel plotseling komt opzetten. Afhankelijk van de oorzaak van de aandrangincontinentie, zal behandeling plaatsvinden.

Bedplassen

Het slapende kind voelt niet dat de blaas vol is. De volle blaas leegt zich, zodat het kind (ongemerkt) in bed plast. Bij ongeveer veertig procent van de kinderen in de leeftijd van zes jaar komt bedplassen nog voor. De oorzaak is meestal het ontbreken van een ‘volleblaasontwaakreflex’. Het kind wordt niet wakker als de blaas vol. Bij veel kinderen verdwijnt het probleem vanzelf. Bij hardnekkige problemen verwijzen we soms door naar een van onze gespecialiseerde verpleegkundigen op de Plaspoli.

Meer informatie over bedplassen vindt u op www.kenniscentrumbedplassen.com en www.droogbedcentrum.nl.

Spreekuren en opname

De polikliniek Urologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen: de polikliniek Kinderurologie. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.
Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.
Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala of in Isala Diaconessenhuis te Meppel.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 27 40. Mailen kan ook: info.urologie@isala.nl.

Bent u verhinderd? Neemt u dan telefonisch contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.


3 augustus 2017 6435 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht