ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Eierstokkanker (PID): H4 Extra informatie en ondersteuning

Patiënten Informatie Dossier

​Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over eierstokkanker en alles daaromheen. Zij geven bijvoorbeeld brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom kanker. Ook kunnen zij u informeren als u graag in contact wilt komen met lotgenoten.

Olijf

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten. Hulplijn: (0800) 022 66 22.
www.olijf.nl
olijf@olijf.nl

Stichting Jongeren en Kanker (SJK)

Stichting Jongeren en Kanker wil jongeren tussen de vijftien en 35 jaar die met kanker te maken krijgen ondersteunen en de ontmoeting tussen deze jongeren mogelijk maken. De stichting wil geen medische vraagbaak zijn, maar een rol spelen in de verwerking. www.jongerenenkanker.nl

Voorlichtingscentrum KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Via de website kunt u ook folders bestellen over de verschillende soorten kanker, de behandelingen en algemene onderwerpen.
KWF Kankerinfolijn (0800) 022 66 22, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
www.kwfkankerbestrijding.nl

Informatie over voeding en kanker

Op de website www.voedingenkankerinfo.nl worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker.

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Integrale Kankercentra Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Deze drie grote organisaties op het gebied van kanker bieden één platform waar mensen met kanker en hun naasten betrouwbare medische en gezondheidsinformatie kunnen vinden en ervaringskennis over kanker kunnen uitwisselen.
Voor vragen of advies kunt u bellen met de gratis infolijn (0800) 022 66 22.
Bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 17.00 uur.
Via de site www.kanker.nl vindt u ook meer informatie.

Stichting Look Good, Feel Better

Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook uw uiterlijk behoorlijk veranderen. Soms door de ziekte zelf, soms door de behandeling. Vaak zijn met eenvoudige tips en adviezen veel klachten te verbeteren of te camoufleren. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk ook direct een beter gevoel geeft. Daarom wordt de workshop ‘Look Good....Feel Better’ regelmatig in ons ziekenhuis georganiseerd. De regieverpleegkundige Oncologie kan u hierover meer vertellen. Ook beschikt ze over een folder over deze workshop.

IPSO

IPSO is de brancheorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie. Op de website van IPSO vindt u adressen van inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker, en adressen van therapeutische centra binnen de psychosociale oncologie.
www.ipso.nl

Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)

De NVVS is de wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met seksuologie. Op hun website vindt u onder andere gekwalificeerde seksuologen.
www.nvvs.info

Fysiek herstel

Tijdens uw behandeling is het in Isala mogelijk deel te nemen aan ‘Fysiek herstel’, een programma waarmee u gedurende twaalf weken onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut twee keer per week kunt werken aan uw conditie. Dit doet u deels individueel en deels in groepsverband. Het programma bestaat uit fitness, conditietraining en groepsoefeningen. Tijdens het oefenprogramma wordt u regelmatig getest om het effect van de training te meten. De regieverpleegkundige Oncologie kan u hierover meer vertellen. Ook beschikt ze over een folder over dit programma.

Revalidatie tijdens en na kanker

De diagnose kanker kan ervoor zorgen dat lichamelijke of psychische klachten ontstaan en dat u problemen ervaart met het uitvoeren van werk en hobby’s. U kunt onder deskundige begeleiding (weer) herstellen van klachten tijdens en/of na een behandeling van kanker. Binnen het oncologisch revalidatieprogramma inventariseert de revalidatiearts of verpleegkundig specialist samen met u welke problemen u heeft en op welke wijze de revalidatie ingezet kan worden. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren. Meer informatie vindt u in de folders 'Ondersteunende zorg' en 'Oncologische revalidatie'.

Het revalidatieprogramma Herstel & Balans® voor mensen met kanker is een groepsprogramma en bestaat uit lichaamstraining en psycho-educatie. Dit is gericht op minder klachten na kankerbehandeling en een betere kwaliteit van leven. Herstel & Balans vindt u op meer dan zestig locaties, onder andere in De Vogellanden, centrum voor revalidatie in Zwolle. Meer informatie hierover vindt u op de site www.herstelenbalans.nl. Ook de verpleegkundig specialist Gynaecologie en de regieverpleegkundige Oncologie kunnen u hierover informeren.

Informatie voor kinderen

Er zijn internetsites voor kinderen met informatie over kanker en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere kinderen: www.kankerspoken.nl en www.internethaven.nl. Het KWF geeft de folder uit: ‘Als je als vader of moeder kanker heeft’.

Boeken

Er zijn veel boeken geschreven over darmkanker, zowel informatieve boeken als ervaringsverhalen. Het KWF heeft een literatuurlijst beschikbaar via de website.

Steunpunt Zorg van Isala

De medewerkers van Steunpunt Zorg ondersteunen patiënten bij het regelen van nazorg na een ziekenhuisopname. Zij kunnen ook informatie geven over de eventuele vergoeding en eigen bijdrage.

Het kan gaan om een aanvraag voor huishoudelijke hulp of een aanvraag voor verzorging of verpleging. Veel van deze hulp moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij het loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente. Meestal kunt u zelf kiezen bij welke thuiszorgorganisatie u de zorg wilt afnemen. U kunt via een verpleegkundige in contact worden gebracht met de medewerkers van Steunpunt Zorg.

Steunpunt Zorg is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur via (038) 424 56 00.

Inloophuizen voor mensen met kanker

Inloophuizen voor mensen met kanker bieden een plek waar mensen tijdens en na een behandeling vanwege kanker terecht kunnen voor een luisterend oor van een getrainde vrijwilliger. Inloophuizen organiseren ook lezingen en lotgenotencontact. Tevens kunt u er terecht voor activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van yoga, massage, ontspanning en creativiteit.

Nazorgcentrum Intermezzo
Dr. Spanjaardweg 29, gebouw B
8025 BT Zwolle
Intermezzo is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
(038) 424 60 88
www.nazorgcentrum.nl
intermezzo@nazorgcentrum.nl

Inloophuis De Zonnesteen
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
t 06 12 18 81 46
www.zonnesteenzwolle.nl  
info@inloophuisdezonnesteen.nl

Inloophuis Stichting Vechtgenoten
Beerzerweg 5D
7731 PA Ommen
t (0592) 45 57 67 of (06) 39 03 22 63
www.vechtgenoten.nl
vechtgenoten@live.nl

Vervoersvergoeding

Om te weten of en hoe u voor een vervoersvergoeding in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een regeling opgenomen voor vergoeding van kosten voor chemotherapie en radiotherapie. Jaarlijks wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Alle verzekeringen die bij Achmea zijn afgesloten, kennen een gezamenlijk informatienummer (vervoerslijn): (0900) 230 23 40.

Werk en verzekeringen

Voor informatie over werk en verzekeringen kunt u terecht bij Welder. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. Advieslijn VraagWelder: (0900) 480 03 00 (30ct/m), bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 17.00 uur.
www.vraagwelder.nl

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties geeft de folder uit: ‘Wat en hoe bij kanker en werk’. Deze is gratis te downloaden via www.nfk.nl.

Zorgverlening

Als u een zorgvraag heeft of wanneer uw zorgvraag veranderd is, neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij u in de buurt. U doet er verstandig aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren bij welke thuiszorgorganisatie u uw zorg kunt aanvragen.

Overige informatieve internetsites

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over gynaecologie en oncologie.

Over kanker:
De website www.kankerpatient.nl is een contactgroep voor patiënten, partners, kinderen en familieleden die met de erfelijke aandoening zijn geconfronteerd.

Over ondersteunende zorg:
www.vakantienakanker.nl
(van het New Lifestyle Resort)

Over vermoeidheid:
www.vermoeidheidbijkanker.nl

Over erfelijkheid:
www.stoet.nl
www.erfocentrum.nl

Integraal Kankercentrum Noord- en Oost-Nederland en de Nederlandse Kankerregistratie

In Nederland worden gegevens van alle patiënten met kanker opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Noord- en Oost-Nederland (IKNO) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers. Deze registratie heeft als doel:

  • na te gaan hoe vaak en waar de verschillende vormen van kanker in Nederland voorkomen
  • het verbeteren van de behandeling
  • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in de kankerregistratie. Wilt u meer weten over deze registratie, dan kunt u de regieverpleegkundige Oncologie vragen naar de folder ‘Registratie van kanker: van groot belang’. U kunt de folder ook (gratis) downloaden via www.kwfkankerbestrijding.nl. Vervolgens gaat u naar ‘bestellen’ (rubriek: ‘algemeen’).


14 september 2016 7012 Nee Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht