ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

CRH-test bij volwassenen

Met een CRH-test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende hormonen aanmaakt die van belang zijn voor de bijnierfunctie. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Uitleg

De test wordt uitgevoerd op de functiekamer van het laboratorium in Vlinder 1 (dus niet op het bloedafnamelaboratorium in Vlinder 4), door een van de laboratoriumartsen of hun physician assistant. Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (CRH) via een infuusnaaldje is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden hoe de bijnierfunctie is.

Let op
Gebruikt u geneesmiddelen? Geeft u dit dan door aan uw behandelend arts en de laboratoriumarts die de test uitvoert.

Voorbereiding thuis

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op deze test. U kunt gewoon eten en drinken. Wel moet u de avond en ochtend voor de test soms stoppen met bepaalde geneesmiddelen. Uw behandelend arts geeft dit van tevoren duidelijk aan u door.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in Vlinder 1, wachtruimte 85.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts heeft een kort gesprek met u en legt de test uit. Hij zal ook vragen naar uw geneesmiddelen gebruik.
  • Hij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna wordt het CRH via het infuusnaaldje ingespoten.
  • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na vijf, tien, vijftien, dertig, zestig, negentig en 120 minuten.

Tijdens de test is normale inspanning toegestaan. Overmatige inspanning, eten, drinken of roken kan de test echter beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk.

Toediening van CRH heeft vrijwel altijd als bijwerking een kortdurende opvlieger direct na het inspuiten ervan, soms met enige hoofdpijn. Dit verdwijnt altijd binnen enkele minuten.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over de test, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 10.00 uur op telefoonnummer (038) 424 24 68.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


2 maart 2015 7917 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht