ISALA

Over de afdeling

Welkom bij de afdeling Kindergeneeskunde. U komt bij ons op de afdeling wanneer uw kind wordt verwezen door de huisarts voor een behandeling door een kinderarts. Onze kinderartsen behandelen kinderen van 0-18 jaar voor de meeste uiteenlopende aandoeningen en problemen.

Kindergeneeskunde is een apart specialisme. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. Kinderen hebben bijvoorbeeld andere ziekten dan volwassenen. Daarnaast kunnen de symptomen van ziekten bij kinderen zeer verschillend zijn, afhankelijk van de leeftijd. Ook speelt bij kinderen de groei en ontwikkeling een belangrijke rol.

Kinderartsen

Onze kinderartsen zijn allround deskundig. Vaak hebben ze daarnaast een speciaal aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld diabetes, nieraandoeningen of ontwikkelingsproblematiek.

Gespecialiseerde teams

Voor veelvoorkomende aandoeningen, zoals astma of problemen rond de zindelijkheid, heeft de afdeling Kindergeneeskunde speciale behandelteams. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit onder andere gespecialiseerde verpleegkundigen (diabetesverpleegkundige, longverpleegkundige), kinderfysiotherapeuten, diëtisten, kinderpsychologen en logopedisten.

Specifieke problematiek

De kinderartsen zijn ook betrokken bij onderwerpen als overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en het signaleren van kindermishandeling. Ook in dit kader wordt multidisciplinair samengewerkt.

Prettige sfeer

Naast een goede medische behandeling vinden wij een prettige sfeer belangrijk op onze polikliniek en kinderafdeling, zodat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt.

Isala Diaconessenhuis Steenwijk

De kinderartsen van de afdeling Kindergeneeskunde houden ook spreekuur in Isala Diaconessenhuis Steenwijk. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur in Diaconessenhuis Steenwijk via het secretariaat van de poli Kindergeneeskunde.

Operatie goed voorbereid

Om kinderen een beetje voor te bereiden op een opname in het ziekenhuis, hebben wij twee kindvriendelijke films ontwikkeld over de opname, voorbereiding, verdoving en operatie.

 

 Narcosemiddelen kunnen gegeven worden via het infuus, maar soms ook via een kapje. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u in het volgende filmpje.

 

Keurmerken

De afdeling Kindergeneeskunde heeft twee kwaliteitskeurmerken:

  • Onze dagverpleging heeft een Smiley van de Stichting Kind en Ziekenhuis
  • Onze afdeling als geheel heeft ook een Smiley van de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Stichting Kind en Ziekenhuis

De afdeling Kindergeneeskunde voldoet aan de volgende eisen van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Ouders kunnen de hele dag bij het kind blijven:

  • Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een meerpersoonskamer.
    Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een geplande operatie.
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een spoedoperatie.
  • Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose.
  • Ouders en kind worden vóór de opnamedag gezien door een anesthesioloog.
  • Ouders ontvangen schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO).

PIPOpoli

PIPOpoli staat voor pies- en poeppoli, een polikliniek speciaal voor kinderen met plas- en poepproblemen. Hier kijken we naar lichamelijke oorzaken van incontinentie. Bovendien kijken we naar eventueel andere problemen die van invloed zijn, zoals psychische problemen of gedragsstoornissen.

In het PIPO-team werkt een aantal deskundigen samen: een kinderarts, uroloog, kinder-/jeugdpsycholoog, incontinentieverpleegkundige, pedagogisch medewerker, psychologisch medewerker en een kinderbekkenbodemfysiotherapeut.

Kinderen die als gevolg van ontwikkelingsproblemen extra aandacht nodig hebben en kinderen waarbij een eerdere behandeling niet voldoende heeft geholpen, kunnen terecht op de PIPO+ poli.

PIPO+ poli

Sommige kinderen met plas- en poepproblemen, hebben als gevolg van ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld ADhD of een verstandelijke beperking) bijzondere aandacht nodig. Deze kinderen kunnen terecht op de PIPO+ poli. Ook kinderen bij wie een eerdere behandeling niet voldoende heeft geholpen, worden verwezen naar de PIPO+ poli.

Door middel van medisch en psychologisch onderzoek stellen de medewerkers van het PIPO+ team een behandelplan op. Hierin worden zij ondersteund door de kinderpsycholoog. In een aantal gevallen komt pas tijdens de behandeling op de PIPOpoli naar voren dat er sprake is van ontwikkelingsproblemen bij een kind.

Kinderpsycholoog

Bij de PIPO+ groep heeft de kinderpsycholoog een grote rol. Ze houdt zich vooral bezig met de verbanden die bestaan tussen de lichamelijke klachten (obstipatie) en gedrag, beleving, gevoelens en relaties van het kind.