ISALA

Over het centrum

​De verpleegafdeling van het Amalia kindercentrum is een afdeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Uw kind wordt hier opgenomen voor onderzoek, behandeling en/of een operatie. Uw kind wordt vanuit de polikliniek naar deze afdeling doorverwezen.

Opname

Op de dag van opname meldt u zich met uw kind bij de centrale balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of – vrouw brengt u vervolgens naar de verpleegafdeling. Lees meer in de patiëntenfolder Opname in Isala.

Meenemen

Neem de volgende zaken mee:

 • verzekeringspasje of -papieren van uw kind
 • identiteitsbewijs van uw kind.

Voor het verblijf op afdeling heeft uw kind het volgende nodig:

 • een knuffel en wat eigen speelgoed
 • eigen drinkfles/tuitbeker/fopspeen
 • nachtkleding en sloffen
 • tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, enzovoort
 • kleding, ondergoed, schoenen
 • dagelijkse medicijnen (als uw kind deze gebruikt).

Informeer de verpleegkundige op de afdeling alstublieft over de volgende zaken:

 • medicijnen van uw kind (als uw kind deze gebruikt)
 • allergieën van uw kind. Als uw kind allergisch is voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen, is het belangrijk dat we hiermee rekening houden.

Uitstel opname

Soms moet de opname van uw kind worden uitgesteld, omdat uw kind ziek of koortsig is op de dag van opname of uw kind heeft in de periode voor opname contact gehad met kinderen die een besmettelijke ziekte hebben. Denk hierbij aan bof, rode hond, waterpokken of geelzucht. In beide gevallen is het belangrijk dat u direct contact opneemt met het Amalia kindercentrum.

Verblijf op de afdeling

We proberen het verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken voor uw kind. Daarbij gaan we als volgt te werk:

 • Uw kind wordt - zo mogelijk - ingedeeld op een kamer met leeftijdgenoten.
 • Eten en drinken wordt verzorgd door de voedingsassistente en de verpleegkundige van de afdeling. Uw kind komt niets tekort.
 • Uw kind kan spelen en ontspannen. Er is bijvoorbeeld een speelkamer op de verpleegafdeling, en elke donderdagmiddag komen er Cliniclowns. Voor meer informatie, zie Ontspanning voor kinderen.

Visite lopen

Op de afdeling dagverpleging komt uw kind voor behandeling, onderzoek en/of operatie. Afhankelijk van de opnamereden ziet u de arts voor, tijdens, na het onderzoek en/of bij de nacontrole.
Als uw kind wordt behandeld door een specialist van het Amalia kindercentrum, valt uw kind voor de dagelijkse zorg onder de verantwoordelijkheid van de kinderarts en de zaalarts. Eventueel wordt overlegd met de behandelend specialist. Iedere dag loopt een arts visite, waarvan twee keer per week visite aan bed. U kunt hier natuurlijk bij aanwezig zijn en eventueel vragen stellen. Bij dagopname komt de arts niet altijd langs. U kunt deze dan spreken op de polikliniek, bij de nacontrole na de behandeling.

Als uw kind door een andere specialist wordt behandeld, bijvoorbeeld een chirurg of een KNO-arts, dan valt de zorg voor uw kind onder dit specialisme. Er komt een specialist of arts-assistent bij uw kind voor de ‘visite’. Zij bespreken de behandeling die uw kind gaat krijgen. Het tijdstip van de visite hangt af van het programma van de arts.

Bezoek

Als ouders van een kind bent u de hele dag welkom. Wij beschouwen u niet als ‘bezoek’. Wel is er van 12.00 tot 14.00 uur rustuur op de afdeling. Houdt u hier rekening mee.

Voor ander bezoek gelden een aantal regels. Dit vanwege de rust van uw kind en andere kinderen:

 • De bezoektijden zijn van 14.00 tot 19.00 uur.
 • Ouders/verzorgers moeten aan de verpleging doorgeven als familie en vrienden ‘alleen’ op bezoek komen.
 • Er kunnen maximaal twee personen bij de patiënt zijn. Meer bezoek is te vermoeiend voor uw kind en andere kinderen.
 • Kinderen tot twaalf jaar mogen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen.
 • Familieleden, vriendjes of vriendinnetjes die ziek zijn, mogen niet op bezoek komen. Dit vanwege besmettingsgevaar.
 • Wij geven familie en vrienden geen informatie over de toestand van uw kind. Hierover spreken we alleen met ouders/verzorgers.