ISALA

Over het centrum

Een ziekenhuisbezoek is voor uw kind nooit leuk. Maar een goede voorbereiding kan een (korte) opname minder vervelend maken. Daarom kunt u voorafgaand aan de opname met uw kind een kennismakingsbezoek brengen aan het Amalia kindercentrum. Hier krijgen uw kind en uzelf uitleg over wat er komen gaat.

Daarnaast kunt u als ouder/verzorger uw kind ook zelf voorbereiden op de opname, bijvoorbeeld via de site www.uitdokteren.com die Isala speciaal voor dit doel heeft ontwikkeld. Ook kunt u folders en websites vinden voor uw eigen informatie, deze zijn te vinden bij ‘Links’.

Kennismakingsbezoek

Voorafgaand aan de opname kunt u met uw kind een kennismakingsbezoek brengen aan het Amalia kindercentrum. Hier krijgen uw kind en uzelf uitleg over wat er komen gaat. Als uw kind tijdens de opname deze zaken herkent, werkt dat geruststellend.

Ook voor uzelf is een kennismaking met het Amalia kindercentrum handig. U krijgt een (nog) beter beeld van wat er met uw kind gaat gebeuren. Daarmee kunt u uw kind ook zelf beter voorbereiden. Hoe rustiger en duidelijker u bent naar uw kind toe, hoe prettiger het is voor uw kind.

Wanneer vindt het bezoek plaats?

Het kennismakingsbezoek vindt in principe plaats aansluitend op uw afspraak met de anesthesioloog op het preoperatief spreekuur. U gaat dan van het preoperatieve bureau naar het Amalia kindercentrum en meldt uw komst bij de afdelingssecretaresse.

U en uw kind worden ontvangen door een pedagogisch medewerker. Zij zal door middel van een fotoboek, ziekenhuismateriaal en een rondleiding op de afdeling u en uw kind een indruk geven van wat u tijdens de opname te wachten staat. Ook gaat zij in op de gang van zaken rondom de inleiding van de anesthesie en het ontwaken. Uiteraard kunnen u en uw kind zelf vragen stellen.

Kan ik ook zelf een afspraak maken?

Het kan zijn dat uw kind wel moet worden opgenomen, maar geen operatie zal ondergaan en dus niet naar het preoperatief onderzoek gaat. Ook kan het voorkomen dat het niet lukt om aansluitend op uw bezoek aan de anesthesioloog het Amalia kindercentrum te bezoeken. In deze gevallen kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. U kunt elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur een afspraak maken, t (038) 424 50 50.

Uiteraard kunt u als ouder/verzorger zelf beslissen of u gebruik wilt maken van het kennismakingsbezoek.