ISALA

Over het centrum

​Het Amalia kindercentrum biedt allerlei voorzieningen voor kinderen. Zo kan uw kind even ontspannen en vergeten dat het in het ziekenhuis is. Kinderen en jongeren die lang in het ziekenhuis verblijven, kunnen hier les en huiswerkbegeleiding krijgen.

Speelkamer

Spelen is altijd goed voor een kind, ook als het in het ziekenhuis ligt. Hiervoor hebben we een speelkamer op de afdeling, met spelletjes en handenarbeidmateriaal. Kinderen mogen hier spelen onder toezicht van een ouder.

De speelkamer is open:

  • Op maandag tot en met vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur en van 14.15 tot 16.30 uur. 
  • In het weekend van 9.30 tot 11.30 uur.

Er mag één ouder mee naar de speelkamer.

Pedagogisch medewerkers

Op de afdeling zijn pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij stimuleren de spelontwikkeling en motorische ontwikkeling van de kinderen. Ook kunt u aan hen vragen hoe u uw kind kunt begeleiden tijdens de opname.

Veilige omgeving

De speelkamer is een veilige omgeving voor uw kind. Er worden geen verpleegkundige en medische handelingen gedaan. Zo kan uw kind zich zorgeloos vermaken en afleiding vinden.


Snoezelkamer

Het Amalia kindercentrum heeft een snoezelkamer. Dit is een sfeervol verlichte ruimte waar zachte muziek wordt gespeeld. Er zijn allerlei materialen aanwezig die een beroep doen op de zintuigen. Door de zintuigen te prikkelen (horen, ruiken, voelen, zien en proeven) is het voor uw kind gemakkelijker om contact te maken en te ontspannen.

Positief

Snoezelen is een prettige bezigheid voor uw kind én uzelf om even te vergeten dat u in het ziekenhuis bent. Het is rustgevend en positief. Ook op onrustige, gespannen kinderen heeft het een goede uitwerking.
Kinderen van het Amalia kindercentrum kunnen alleen naar de snoezelkamer toe, of samen met een ouder, pedagogisch medewerker of verpleegkundige.


CliniClowns

Voor zieke kinderen is het vaak lastig ‘kind te zijn’. Hun situatie is er niet naar om te lachen, zingen, spelen en gek te doen. Hun omgeving is in eerste instantie gericht op het behandelen van een aandoening. Om dat even om te keren, zijn er de CliniClowns. Deze komen iedere donderdagmiddag naar het Amalia kindercentrum.

Stichting CliniClowns Nederland, het goede doel voor kinderen, zet zich in voor alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. Want tussen de behandeling, de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard nodig.
Niet alleen omdat deze kinderen het verdienen, maar vooral omdat ze er veel baat bij hebben. Afleiding en plezier werken ontspannend en stressverlagend. Spelen is voor een kind de natuurlijke manier om zich te ontwikkelen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. Dat is de kracht van een lach. De CliniClowns laten kinderen weer even kind zijn. Ze spelen in op wat uw kind wil en kan. Improvisatie op hoog niveau dus.


Regenboogboom

Elke eerste dinsdag van de maand komt de Regenboogboom naar het Amalia kindercentrum. De spelers van de Regenboogboom zingen liedjes met de kinderen en vertellen verhaaltjes.

Stichting de Regenboogboom helpt zieke kinderen te ontdekken dat zij zelf een innerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid kunnen scheppen. Zo kunnen ze beter omgaan met hun moeilijke omstandigheden.

Symbool hiervoor is het regenboogbos: een droomplek waar je niet hoeft te vechten tegen ziekte, angst of pijn. Die plek kun je zelf oproepen, zie ook www.regenboogboom.nl.


TIK, Theater in Kinderziekenhuizen

Drie keer per jaar zijn er in het Amalia kindercentrum poppenspelers van Stichting TIK. Deze stichting, Theater in Kinderziekenhuizen, speelt in ziekenhuizen in heel Nederland, zie ook www.stichtingtik.nl.


Tv, dvd/video en spelcomputer

Het Amalia kindercentrum heeft enkele draagbare dvd-spelers. Ook zijn er spelcomputers aanwezig. Kinderen mogen hun eigen spellen meenemen.


School

Basisschoolkinderen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, kunnen hier les krijgen. Jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van huiswerkbegeleiding. Hiervoor komt een lerares langs.

De schoollessen zijn op wisselende tijden. De lerares maakt een week van tevoren afspraken. Overlegt u met de verpleegkundige of uw kind voor onderwijs in aanmerking komt (dit vanwege de extra inspanning die het kost).