ISALA

​Het specialisme Klinische genetica houdt zich bezig met alle aspecten rondom erfelijkheid. Bij erfelijkheidsonderzoek wordt uitgezocht of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft, of die in de familie voorkomt erfelijk is, kunt u dit laten onderzoeken. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Klinische genetica. Isala werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Lees meer over de afdeling.

Vraagt u zich af of een aandoening of afwijking die u of een familielid heeft erfelijk is? Dan kunt u dit laten onderzoeken.Lees verder
Klinische genetica is een academisch specialisme. De specialisten en consulenten van het UMCG houden spreekuur in Isala.Lees verder

Gerelateerde specialismen, centra en poliklinieken