ISALA

Medisch maatschappelijk werkers bieden psychosociale begeleiding, informatie, advies, bemiddeling en onderzoek aan bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij om zaken als huisvesting, werksituatie, financiën en veranderde wet- en regelgeving. Ook kunnen zij ondersteuning verlenen bij het omgaan met slecht nieuws. Daarnaast verlenen zij ondersteuning aan partners, kinderen en andere betrokkenen.
Lees meer over de afdeling.​

Ziek zijn kan verdriet, spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Onze maatschappelijk werkers bieden hulp.Lees verder
Maak kennis met onze maatschappelijk werkers en lees meer over hun speciale aandachtsgebieden.Lees verder

27 oktober 2017Palliatieve zorg; het is zorg die je nog lang niet hoopt nodig te hebben, maar het is wel enorm belangrijk dat het er is, zegt internist-oncoloog Alet Jansen. Zij is één van de leden van het kernteam Palliatieve zorg van Isala. Naast haar bestaat het team uit pijnartsen, verpleegkundig specialisten, Medisch maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging. Lees verder