ISALA

Wachttijden

Isala doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. In de tabellen vindt u onze gemiddelde wachttijden. Deze worden eens per week bijgewerkt. Als er een streepje (-) staat, betekent dat een bepaalde behandeling in die locatie niet plaatsvindt. Als er geen wachttijd staat, is de wachttijd voor die desbetreffende polikliniek, onderzoek en/of behandeling/opname nog niet bekend.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen, waardoor de wachttijd oploopt of vermindert. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld genomen moet wachten. Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met het betreffende specialisme.

De datum van de actuele wachttijden vindt u terug bij het betreffende specialisme. Aan de gepubliceerde wachttijden kunt u geen rechten ontlenen.

Verklaring tabel wachttijden

Term in wachttijdentabelUitleg
Wachttijd polikliniekHet aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt er terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.
Wachttijd behandelingHet aantal weken tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Wanneer meerdere varianten van een behandeling bestaan, wordt de wachttijd opgegeven voor de meest voorkomende behandeling.
​Wachttijd diagnostiekHet aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. ​

Bovenstaande toelichting is een landelijk geldende bepaling van de wachttijden.