ISALA

Intensive care

​MICU-centrum

Isala heeft een erkenning als MICU-centrum. MICU staat voor Mobiele Intensive Care Unit. Isala is het enige niet-academische MICU-centrum met verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het MICU-transport in Noord-Oost Nederland, volgens de landelijke richtlijn transport IC-patiënten van de NVIC.

Met MICU-transport wordt een IC-patiënt vervoerd naar een ziekenhuis waar hij/zij aanvullende IC-zorg kan krijgen. Deze aanvullende zorg kan in de regel niet geleverd worden in het ziekenhuis waar de patiënt op dat moment verblijft. Met de MICU-ambulance wordt de patiënt veilig vervoerd, terwijl de behandeling wordt gecontinueerd.

MICU-transport

De MICU is bedoeld voor Inter-klinisch transport van een IC-patiënt, wanneer er geen indicatie is voor spoedtransport in verband met een aanvullende acute levensreddende behandeling. De patiënt wordt begeleid door een MICU-team (IC-arts/intensivist en IC-verpleegkundige) in een speciaal ingericht IC-ambulance.

Procedure Aanmelding MICU-transport

Aanvragend arts:

 1. Stelt indicatie voor overplaatsing naar een andere IC.
 2. Regelt éérst IC-bed in ander ziekenhuis en noteert naam en telefoonnummer van de ontvangend arts.
 3. Verzamelt alle actuele gegevens betreffende de over te plaatsen patiënt.
 4. Belt daarna met MICU-centrum Isala, Zwolle (7 dagen per week 08:00 – 24:00 uur).
 5. Contact met coördinerend IC-verpleegkundige, die doorverbindt met de MICU-arts voor specifiek medisch overleg.
 6. Levert telefonisch gegevens aan MICU-arts of coördinerend verpleegkundige Wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld voor tijdstip aankomst MICU-team.
 7. Zorgt voor gereedmaken patiënt voor transport in overleg met MICU-arts.
 8. Zorgt ervoor dat alle relevante medische informatie (samenvatting medisch verloop, relevante brieven, laboratoriumuitslagen, röntgenonderzoek) én een verpleegkundige overdracht bij de patiënt ligt om mee te nemen en draagt dit persoonlijk over aan het MICU-team.
 9. Licht familie van patiënt in; familie kan NIET mee met transport.

Procedure overdracht

Aanvragend arts:

 1. Ontvangt MICU-team.
 2. Doet mondelinge overdracht en draagt dossier en daarmee verantwoordelijkheid over.
 3. Laat aanvullende verpleegkundige informatieoverdracht over aan eigen IC-verpleegkundige.
 4. Blijft beschikbaar tot het MICU-team vertrekt.

MICU team

 1. Bepaalt of patiënt stabiel genoeg is om over te plaatsen.
 2. Verricht zo nodig stabiliserende/voorbereidende handelingen.
 3. Tilt patiënt over op trolley.
 4. Sluit patiënt aan op apparatuur trolley.
 5. Transporteert patiënt naar MICU-ambulance.

Contact

Isala MICU-centrum
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

e micu@isala.nl
t (038) 424 7744 of bij geen gehoor (038) 424 7105