Contact

Dementie

  1. Dementie

Hersenen werken minder goed

Dementie is de verzamelnaam voor ruim 50 ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De zenuwcellen in de hersenen of de verbindingen tussen de zenuwcellen gaan kapot of doen het niet meer goed. Hierdoor werken de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen gaan de hersenen heel snel achteruit. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt.

Symptomen dementie

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgen mensen met dementie problemen met denken en taal. Ook kan iemand te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Het dagelijkse leven wordt steeds moeilijker. Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor dementie.

Een vorm van dementie is bijvoorbeeld Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (FTD) of Lewy body.

Geheugenpolikliniek

Als uw vergeetachtigheid ernstigere vormen aanneemt en uw dagelijks leven beïnvloedt, is er misschien meer aan de hand. In Isala kunt u dan terecht bij de Geheugenpolikliniek om de oorzaak van uw geheugenproblemen te achterhalen. Een team van medisch specialisten en andere deskundigen onderzoekt de oorzaak van uw geheugenklachten en stelt gezamenlijk een diagnose. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt en krijgt u advies over verdere hulp en begeleiding.

Diagnose dementie

Is bij u de diagnose dementie vastgesteld? Dan wordt u vanuit het Netwerk Dementie IJssel-Vecht een casemanager dementie aangeboden. Netwerk Dementie IJssel-Vecht is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de dementiezorg. Een casemanager is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker. Zij (of hij) biedt een luisterend oor en is voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt voor informatie en advies. Zij helpt u om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt. En kan zorg en hulp regelen wanneer dit nodig is.