Contact

Hypofysetumoren

  1. Hypofysetumoren
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wat zijn hypofysetumoren?

Een hypofysetumor is een gezwel in de hypofyse, het hormoonproducerend orgaan in de hersenen. Een hypofysetumor is bijna altijd goedaardig, maar geeft wel klachten omdat het op belangrijke hersendelen drukt, met name de oogzenuwen. Daarnaast kan zo'n gezwel een verstoring veroorzaken van de functie van de hypofyse.

Behandeling hypofysetumor

Behandeling van hypofysetumoren zijn bij uitstek multidisciplinair. Bij het onderzoek en behandeling zijn veel verschillende specialisten betrokken. Denk daarbij aan een internist/endocrinoloog bij het onderzoek en aan de KNO arts en neurochirurg en radiotherapeut bij de verdere behandeling. Soms kan overigens een hypofysetumor ook wel met medicijnen behandeld worden. Mogelijke behandelingen zijn:

  • operatie;
  • medicatie;
  • bestraling.

Bestralen met de Gamma Knife

Sinds april 2021 is het mogelijk om in Isala hypofysetumoren te bestralen met de Gamma Knife. Isala is het derde ziekenhuis in Nederland dat deze behandeling aanbiedt. De Gamma Knife is een apparaat waarmee de meest precieze bestraling van hypofysetumoren kan worden uitgevoerd. Dit heeft meerdere voordelen. Patiënten uit Noordoost Nederland kunnen voor deze behandeling worden doorverwezen naar Isala. Lees meer bij Bestralen met Gamma Knife.

Uitstekende kwaliteit van zorg

Binnen ons Oncologisch centrum werken neurologen, internist-oncologen, neurochirurgen en radiotherapeuten op een unieke wijze met elkaar samen. Nadat u onderzoek heeft gehad, bespreken de betrokken specialisten tijdens een multidisciplinaire bespreking welke behandeling voor u nodig is. U krijgt hierna zo spoedig een afspraak op de poli voor de onderzoeksuitslagen en behandelplan. Zo zit u zo kort mogelijk in onzekerheid.

Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Verder doen wij mee aan de meeste landelijke, belangrijke wetenschappelijke onderzoeken en onze patiënten kunnen daaraan deelnemen. Het kan zijn dat uw arts vraagt of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hij zal u dan vertellen om welk onderzoek het gaat en wat u daarbij kunt verwachten. Uiteraard bent u niet verplicht om deel te nemen.

Maak kennis met het team specialisten en regieverpleegkundigen op onze website.

Samenwerking met Gelre ziekenhuizen

Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan oncologische topzorg. Door deze samenwerking voeren wij speciale operaties in een beperkt aantal ziekenhuizen uit. Chirurgen die regelmatig dit soort ingewikkelde operaties doen, zijn namelijk meer vertrouwd met de operatie en beschikken daardoor over meer ervaring en specialistische kennis. Dit betekent ook dat neuro-oncologische patiënten worden besproken in een overleg waar de artsen uit beide ziekenhuizen bij aansluiten. Op die manier krijgt u meteen een second opinion en houden de artsen elkaar scherp.

Gerelateerde behandelingen