Contact

ICD

  1. ICD

Voorkomen hartstilstand

Een ICD is net als een pacemaker een klein apparaatje dat ervoor zorgt dat uw hart in het normale tempo en ritme blijft pompen. Als extra functie geeft een ICD een inwendige stroomschok om een hartstilstand te voorkomen. Daarom wordt een ICD bij u geplaatst als u een levensbedreigende, onvoorspelbare hartritmestoornis heeft.

Werking ICD

De cardioloog implanteert de ICD onder de huid bij het sleutelbeen. Vanuit de ICD gaan geleidingsdraden door de bloedvaten naar het hart. Deze draden controleren voortdurend of uw hartritme goed is. Wanneer de ICD een snelle hartritmestoornis signaleert, geeft het apparaatje binnen vijftien seconden een schok. Als het nodig is wordt dit met tussenpozen van tien tot vijftien seconden herhaald. Meestal is het hartritme na één of twee schokken weer normaal.

Pacemakerfunctie

Heeft de ICD ook een pacemakerfunctie, dan kan het apparaat bij bepaalde hartritmestoornissen proberen deze te stoppen met een serie snelle prikkels. Van deze prikkels zelf voelt u niets. Als uw hart daar niet op reageert of als de ritmestoornis erger wordt, geeft de ICD alsnog een schok. De ICD met pacemakerfunctie treedt ook in werking bij een te traag hartritme (bradycardie). Het werkt dan als een normale pacemaker. Hier voelt u niets van. Bij een langzame hartritmestoornis probeert de ICD het hartritme te herstellen met een reeks korte en snelle elektrische prikkels.

Thuismonitoring

Bij thuismonitoring worden de gegevens van de ICD vanaf huis verzonden. De ICD-technicus kan met een inlogcode de verzonden gegevens van uw ICD bekijken. Onder andere of er ritmestoornissen zijn geweest en hoe uw ICD hierop heeft gereageerd. Ook zijn technische gegevens zichtbaar, zoals de batterijspanning van uw ICD en het functioneren van de elektroden. Alleen bij bijzonderheden wordt er contact met u opgenomen. 

Specifieke kennis

In Isala Hartcentrum is veel ervaring. In geen ander hartcentrum in Nederland worden jaarlijks zoveel ICD’s geplaatst als in Isala. Daarom doet Isala Hartcentrum regelmatig mee aan onderzoeken. Daar profiteren onze patiënten van. Waar patiënten ook van profiteren is de specifieke kennis die het team inmiddels heeft opgebouwd in het oplossen van problemen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van electroden bij een draadbreuk of infecties.

 

ICD-implantatie

​U krijgt in overleg met uw cardioloog een ICD. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Gesprek met dokter

Opname

Uw opnamedatum is onder andere afhankelijk van de planning en de vooronderzoeken. Een week voor de geplande opname krijgt u van ons telefonisch bericht. Ook krijgt u instructies over wat u moet doen met uw medicijnen.

Telefonist belt voor een beeldscherm

Aanmelden

Op de dag van de implantatie van uw ICD meldt u zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of - heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.
Gastheer schudt de hand van een patiënt

Bloedafname

 

U gaat naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.

 

Patiënt krijgt een drukband om

Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Patiënt meldt zich op de shortstay afdeling

Opnamegesprek

 

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over de opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

 

Gesprek met verpleegkundige

Controles

De verpleegkundige meet uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.

Drukband

Physician assistant

De physician assistant bespreekt met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereidt hij u verder voor op de ingreep.

Gesprek met arts

Wachtruimte

 

U wacht, eventueel samen met een familielid, op de afdeling tot u wordt opgehaald om u klaar te maken voor de ingreep. U krijgt dan onder andere een jasje van het ziekenhuis aan.

 

Wachtruimte

Infuus

De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks antibioticum toegediend. Ook na de ingreep krijgt u nogmaals antibioticum.

Infuus

Hartkatheterisatiekamer

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de hartkatheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.

Door de gang

Zandzakje

U krijgt gedurende enkele uren een zandzakje op de wond om de kans op een nabloeding te verminderen. Ook inspecteert de verpleegkundige regelmatig uw wond.

Controle

Familie

De verpleegkundige belt met uw familie.

Bellen

Eten en drinken

U krijgt wat te eten en te drinken.

Eten en drinken

Bezoek physician assistant

U krijgt bezoek van de physician assistant, die u informeert hoe de ingreep is verlopen.

Gesprek met dokter

ICD meten

 

Op de dag na de ingreep meet de technicus uw ICD door.

 

Luisteren naar hart

Pasje

U krijgt een pasje met technische gegevens van uw ICD.

Cardiac Device Card

Contact

 

Als de ingreep zonder complicaties is verlopen, is het gebruikelijk dat u de dag na de ingreep naar huis mag. Na een gesprek met de verpleegkundige ontvangt u een kaartje met informatie en telefoonnummers in welke gevallen u contact op kunt nemen.

 

Folder contact

Thuismonitoring

Maakt u gebruik van thuismonitoring? Een speciale mobiele telefoon verzendt dagelijks automatisch gegevens over uw hartritme, bloeddruk en gewicht naar het ziekenhuis. De ICD-technicus in het ziekenhuis kan deze gegevens op afstand bekijken. 

Medewerker bekijkt grafieken op twee beeldschermen
Gesprek met dokter
Telefonist belt voor een beeldscherm
Aanmelden bij de receptie
Gastheer schudt de hand van een patiënt
Patiënt krijgt een drukband om
Patiënt meldt zich op de shortstay afdeling
Gesprek met verpleegkundige
Drukband
Gesprek met arts
Wachtruimte
Infuus
Door de gang
Controle
Bellen
Eten en drinken
Gesprek met dokter
Luisteren naar hart
Cardiac Device Card
Folder contact
Medewerker bekijkt grafieken op twee beeldschermen

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!