Contact

MR-HIFU

  1. MR-HIFU

MR-HIFU behandeling

MR-HIFU is een afkorting van MRI geleide Hoge Intensiteit geFocused Ultrageluid. MR-HIFU is een combinatie van MRI (beeldvorming) en verhitting via geluidsgolven. Die geluidsgolven komen samen in een brandpunt en verhitten de plek die behandeld moet worden, door heel nauwkeurig energie af te geven.

In Isala wordt MR-HIFU momenteel toegepast voor de behandeling van vleesbomen en pijnlijke botuitzaaiingen.

Vergoeding

De MR-HIFU behandeling wordt momenteel nog niet door zorgverzekeraars vergoed, maar gefinancierd vanuit wetenschappelijk onderzoek. Patiënten hoeven voor de behandeling zelf dus geen eigen bijdrage te betalen, maar deelname aan één van de wetenschappelijke studies is wel een vereiste om voor de behandeling in aanmerking te komen.

Wetenschappelijke studies

Op dit moment lopen er twee wetenschappelijke studies:

  • In de MYCHOICE studie onderzoekt Isala de inzet van MR-HIFU voor de behandeling van myomen (vleesbomen). Onderzocht wordt of deze behandeling net zo goed of beter werkt dan de reguliere (minimaal) invasieve behandelingen en of het ook kosteneffectief is.
  • In de FURTHER studie onderzoekt Isala de inzet van de MR-HIFU bij patiënten met pijnlijke uitzaaiingen in het bot. Normaal worden deze patiënten behandeld met radiotherapie, maar het kan best lang duren voordat de patiënt het pijnstillend effect merkt. Isala onderzoekt of de behandeling met MR-HIFU zorgt voor snellere pijnstilling dan radiotherapie.

Het uiteindelijke doel van deze studies is duidelijkheid verkrijgen over de (kosten)effectiviteit van de MR-HIFU behandelingen in vergelijking met de huidige standaardzorg. Wanneer MR-HIFU (kosten)effectief blijkt, hopen we dat deze studies ertoe leiden dat zorgverzekeraars de behandeling gaan vergoeden.

Expertisecentrum

Isala heeft van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) erkenning gekregen voor het MR-HIFU expertisecentrum. Het STZ Topklinisch Zorgregister toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties. Het MR-HIFU expertisecentrum van Isala voldoet met deze erkenning dus aan strenge kwaliteitsnormen.

Contact

Voor meer informatie over de behandelingen verwijzen we u graag naar onderstaande folders. Bij vragen over de MR-HIFU behandeling kunt u ook contact opnemen met het HIFU-team:

  • drs. Jorik Slotman, PhD kandidaat
  • dr. Martijn Boomsma, radioloog Isala
  • via een e-mail aan hifu@isala.nl.
Specialisme en centra

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!