Contact

Multipel myeloom

  1. Multipel myeloom

Wat is multipel myeloom?

Multipel myeloom wordt ook wel de Ziekte van Kahler genoemd. Het is een vorm van bloedkanker die veroorzaakt wordt door plasmacellen in het beenmerg. Beenmerg is zacht, sponsachtig weefsel dat in veel botten in je lichaam zit. Een plasmacel is een bepaald soort witte bloedcel die in kleine hoeveelheden in het beenmerg thuishoort. Bij multipel myeloom wordt de plasmacel plotseling kwaadaardig en neemt flink in aantal toe. Dit kan klachten veroorzaken zoals bloedarmoede, verminderde nierfunctie, verhoogd kalkgehalte (calcium) en botpijn. Ook hebben mensen met multipel myeloom meer kans op ontstekingen, vooral van de longen.

Multipel myeloom komt vooral voor bij mensen boven de vijftig jaar. Het is een zeldzame ziekte die elk jaar ontstaat bij ongeveer 6 van de 100.000 inwoners in Nederland. Het is niet precies bekend hoe het multipel myeloom ontstaat. Wel is bekend dat er afwijkingen ontstaan in het erfelijk materiaal van de plasmacel. Doorgaans is die afwijking niet doorgegeven via de ouders, maar is deze gedurende het leven nieuw ontstaan. Multipel myeloom is dus doorgaans niet erfelijk.

Onderzoeken

De ziekte wordt vaak bepaald door verschillende onderzoeken te combineren: bloedonderzoek, een CT-scan van de botten en beenmergonderzoek. Dit laatste gebeurt door een punctie van het beenmerg, hierover kunt u meer informatie vinden in de folder Beenmergonderzoek. Soms vindt ook urineonderzoek plaats.
De onderzoeken vinden plaats op verschillende afdelingen van Isala. De resultaten van de onderzoeken worden door uw eigen hematoloog met u besproken.

Vast aanspreekpunt

In Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Zij houden spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de gevolgen van uw behandeling te controleren. Zij kunnen ook uitleg geven over de informatie die u heeft gekregen van de arts. Tijdens uw behandeling zijn de regieverpleegkundigen uw vaste aanspreekpunt in het Oncologisch centrum. Meer weten? Lees dan de folder Regieverpleegkundige oncologie.

Kwaliteit

Tijdens een bezoek op de polikliniek Hematologie ziet u veel verschillende medewerkers; artsen, verpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Op onze afdeling werken artsen en verpleegkundigen die vervolgopleidingen en specialisaties hebben gevolgd in de hematologie. Bekijk alle artsen en medewerkers uit het team van de polikliniek Hematologie.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!