Contact

Punctie

  1. Punctie

Wat is een punctie?

Een punctie is een onderzoek waarbij de arts met een holle naald cellen van bloed of vocht uit het lichaam haalt. De weggenomen cellen noemen we een punctaat. Meestal voert de radioloog samen met een laborant de punctie uit.

Waarom een punctie?

Uw arts kan met een punctie laten onderzoeken of de weggenomen cellen bepaalde kenmerken hebben. Dit gebeurt in het laboratorium van het ziekenhuis. We noemen dit ook wel cythologisch onderzoek of celonderzoek. De informatie uit het onderzoek is belangrijk om te bepalen of en welke ziekte u heeft en welke behandeling mogelijk is.

Hoe gaat een punctie?

De arts brengt een naald via uw huid in het weefsel waarvan een punctie nodig is. Via de naald zuigt de arts de cellen op. Een punctie wordt meestal gedaan zonder plaatselijke verdoving.
Een laborant van de afdeling Pathologie beoordeelt tijdens de punctie of er voldoende cellen zijn afgenomen voor onderzoek. Het punctaat wordt daarna in het laboratorium onderzocht. Uw arts bespreekt met u de uitslag van dit onderzoek.

Punctiespreekuur

De afdeling Pathologie van Isala heeft een speciaal punctiespreekuur. Wie bijvoorbeeld een voelbare knobbel (zwelling) heeft in de borst, lymfeklier of schildklier waarover snel duidelijkheid moet komen, kan op afspraak een punctie laten afnemen. Voor het punctiespreekuur is een verwijzing nodig van uw arts of huisarts.