Contact

Urineonderzoek

  1. Urineonderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Onderzoek

Om te bepalen wat er met u aan de hand is of om te controleren of een behandeling werkt is er vaak extra onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een onderzoek van uw urine.

Wanneer uw arts een onderzoek van uw urine voor u heeft aangevraagd kunt u bij de polikliniek bloedafname Isala Zwolle (V4.0), Diagnosepunt Zwolle, Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Diaconessenhuis Meppel en Isala Diaconessenhuis Steenwijk een speciaal potje ophalen. Neem hiervoor het aanvraagformulier mee. Op dezelfde locaties, of op één van onze prikposten, kunt u uw verzamelde urine weer inleveren.

Richtlijnen

Alleen urine die in het speciale potje is verzameld, wordt door het laboratorium geaccepteerd. Bekijk vooraf ook de richtlijnen in de folder voor het inzamelen van de urine, zodat de uitslag van het onderzoek betrouwbaar is.

Specialisme en centra