Contact

Vroege vorm van een infectie bij een pasgeboren baby

  1. Vroege vorm van een infectie bij een pasgeboren baby

Vroege vorm van infectie

Als een baby binnen drie dagen na de geboorte door een infectie ziek wordt, spreken we van een vroege vorm van een infectie bij een pasgeboren baby. Deze infectie kan mild verlopen, maar ook ernstig waardoor soms beademing of bloeddruk verhogende medicijnen nodig zijn. De infectie kan zich snel ontwikkelen, soms binnen enkele uren. Het komt zelfs voor dat de ziekte slecht afloopt, ondanks de snelle behandeling.

Als uw baby een verhoogd risico op een infectie heeft, van een infectie wordt verdacht of een echte infectie heeft, bespreekt de arts dit met u. Ook overlegt hij een eventuele behandeling met antibiotica met u.

Antibioticabehandeling

Krijgt uw kindje een behandeling met antibiotica, dan bedraagt de duur van de behandeling minstens 36 tot 48 uur. Daarna wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk een infectie is. Als een infectie onwaarschijnlijk is, worden de antibiotica gestopt. Als in de bloedkweek of in de kweek van het hersenvocht wel een bacterie wordt gevonden, is de behandeling langer. De duur van de antibioticabehandeling is afhankelijk van de aard van de infectie en welke bacterie wordt gevonden.

Rooming in

Wanneer uw kind is opgenomen in Isala, is er de mogelijkheid om te blijven slapen bij uw zoon of dochter. Wij noemen dit rooming in. Lees er meer over in deze folder.

Specialisme en centra