Contact

'Screenen op kwetsbaarbaarheid ouderen'

  1. 'Screenen op kwetsbaarbaarheid ouderen'

Ik ben Marian Winters, verpleegkundig specialist AGZ en verpleegkundig onderzoeker binnen de Ouderengeneeskunde. Een groot deel van mijn tijd als verpleegkundig onderzoeker besteed ik aan het uitvoeren van promotieonderzoek naar voorspellende factoren bij ouderen met als doel inzicht te krijgen in relevantie van kwetsbaarheid bij ouderen en het maken van een risico-inschatting in de praktijk en uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn. Daarnaast heeft het doen van onderzoek naar delier en de preventie ervan mijn aandacht. Ook geef ik les in de Leergang Ouderengeneeskunde van de Isala Academie en verzorg ik een les aan verpleegkundig specialisten van de afdeling Interne Geneeskunde over PICO’s/Evidence Based Practice. Hieronder, in het kort een aantal onderzoeken waar ik me mee bezighoudt.

Onderzoeken en projecten waar Marian bij betrokken is

  • Manuscript aan het afronden: ‘Relationship between geriatric frailty score and postoperative complications among older adults with colorectal carcinoma’. Met als doel om inzicht te krijgen in welke factoren geassocieerd zijn met complicatie binnen 30-dagen en of de G8 hier een rol in speelt.
  • Manuscript ingediend ter publicatie: ‘Factors associated with fall-related hospital admissions’. Met als doel het in kaart brengen van aantal val-gerelateerde ziekenhuisopnames in Isala en inzicht krijgen in de risicofactoren die hiertoe bijdragen.
  • Nulmeting delier: om inzicht te krijgen hoeveel mensen een delier ontwikkelden afgelopen half jaar op de afdeling interne geneeskunde.
  • Adviserende rol bij het project ‘DELTA-scan toepassen voor betere/snellere herkenning van delier bij opgenomen ouderen in Isala’. Hierbij ga ik vanaf september studenten begeleiden bij de implementatie hiervan.

Interview

Screenen op kwetsbaarbaarheid (02.05.19)

Contact

Marian Winters