Contact

Teaching on the run

  1. Teaching on the run

Voor artsen die AIOS opleiden is er de speciale Teach the Teacher opleiding van drie keer twee dagen. Een flinke tijdsinvestering, maar voor een hoofdopleider verplichte kost. Omdat binnen Isala – en in andere algemene ziekenhuizen - bijna alle artsen opleiden, ontwikkelde Paul Brand, kinderarts en tevens hoogleraar klinisch onderwijs, samen met twee vakgenoten het Teaching on the run programma.

Teaching on the run bestaat uit twaalf korte en praktisch modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden. De Isala Academie kijkt samen met de vakgroep welke van de acht op dat moment het meest geschikt is. Brand: ‘Je volgt de module met de hele vakgroep. Dat is leuk, omdat iedereen hetzelfde leert en dat meteen kan toepassen in de praktijk.’ Een voorbeeld van een module is de STAMPPOT methode. ‘Als een coassistent (of een aios) een patiënt heeft gezien', legt Brand uit, ‘dan moet de supervisor er voor zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt en de leerling iets leert over klinisch redeneren. Die twee taken integreren, dat doet de STAMPPOT methode, waarbij iedere letter staat voor een onderdeel van het supervisieproces.’ Een voorbeeld van een andere module is de Korte Praktijk Begeleiding (KPB). ‘Als je een leerling in actie ziet kunnen supervisoren meestal goed aangeven wat er niet goed gaat. Maar aangeven hoe het beter kan, vinden ze moeilijker. Constructief feedback geven is een kunst.’ Als laatste voorbeeld noemt Brand de module Feedback aan collega’s. ‘We zijn inmiddels goed gewend om feedback te geven aan coassistenten en aios. Dat is meestal geplande feedback in een opleidingssituatie. Maar hoe geef je constructief feedback aan een collega? Dat vinden veel artsen ingewikkelder, zeker als het om ongeplande feedback gaat. In deze module oefenen we met een methode om constructief en effectief ongeplande feedback te geven aan een collega.’

Zelf doen en ontdekken

Brand: ‘Wij hebben Teaching on the run ontwikkeld om van onze opleiders nog betere opleiders te maken. Zodat zij met plezier en effectief kunnen opleiden.’ Inmiddels is er een club van docenten die de training kan geven; ook in andere ziekenhuizen. ‘De basis en de coördinatie ligt hier bij de Isala Academie’, zegt Brand. ‘Dokters zijn geneigd om op te leiden op de manier zoals ze zelf destijds zijn opgeleid. Maar frontaal uitleg geven is niet heel erg effectief. Als ik voor een groep sta en vraag wat was voor jou een bijzondere leerervaring, dan is bijna altijd het antwoord “de leraar liet het mij zelf doen en ontdekken”. Je kunt voor een groep gaan staan en een lange presentatie geven over een aandoening en behandeling. Maar je kunt het de studenten ook zelf laten uitzoeken in groepjes. Het ene groepje bespreekt de diagnostiek, de tweede de behandeling, de derde bijvoorbeeld de bijwerkingen van medicijnen. Na een tijdje rapporteren ze aan elkaar. De docent begeleidt en vat samen. Zo laat je de coassistent of de AIOS actief bezig zijn met een relevant onderwerp. Dan worden ze gemotiveerd om te leren. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat dat het beste werkt.’

Ga naar het programma Teaching on the run voor meer informatie over de modules.