ISALA

Innovaties

De zorg staat voor grote uitdagingen, denk daarbij aan vergrijzing en de stijgende zorgkosten. Dat vraagt om nieuwe en andere oplossingen. Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positie van Isala, waardoor de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft, betaalbaar en toegankelijk. Isala wil hier een actieve rol in spelen. Daarom wordt in innovatie en onderzoek geïnvesteerd. Om dat goed op te kunnen zetten, is er het Innovatieloket en participeert Isala in het Health Park (HIP) regio Zwolle.