Contact

Health Innovation Park

  1. Health Innovation Park
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Health Innovation Park (HIP) richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten op het gebied van Health in de regio Zwolle. Isala is één van de grootste partners.

Isala neemt deel aan het HIP omdat in deze vereniging regionale zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en zorgverzekeraars zitten die we nodig hebben om innovaties mee tot stand te brengen. Het HIP is bedoeld voor netwerken, contacten leggen en kijken waar men elkaar verder kan helpen met de ontwikkeling van innovatieve ideeën tot daadwerkelijk te vermarkten producten.

Ideeën afkomstig uit Isala

Van de initiatieven die tot nu toe bij het HIP zijn verzameld, komt ongeveer de helft uit Isala. Het zijn vaak ideeën die gericht zijn op de transitie van tweede- naar eerstelijnszorg, het vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen of de ontwikkeling van medische toepassingen. Wat ze gemeen hebben, is dat ze voortkomen uit de dagelijkse praktijk. De Isala Academie ziet duidelijk de meerwaarde van het HIP voor Isala. We willen niet dat het bij ideeën blijft. Wil je dat goed van de grond krijgen, dan moet je dat met meer partijen doen. Het HIP is daarvoor het aangewezen platform.

Ga naar de website van het Health Innovation Park regio Zwolle.