Contact
Kopbeeld

METC

  1. METC

Bij een aanvraag tot medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen komt u terecht bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala in Zwolle. Deze METC is een door de CCMO erkende toetsingscommissie. Zij verricht de medisch wetenschappelijke beoordeling van onderzoek met mensen binnen en buiten Isala.

De METC adviseert de Raad van Bestuur van Isala over onderzoek dat binnen Isala wordt uitgevoerd. De Raad van Bestuur neemt het uiteindelijke besluit om dat onderzoeksprotocol wel of niet uit te laten voeren. Bij multicenter onderzoek adviseert METC de Raad van Bestuur van Isala over de lokale uitvoerbaarheid van dat onderzoek binnen Isala.

Welk onderzoek toetst de METC?

De METC toetst onderzoeksprotocollen van voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het gaat dan om onderzoek: dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers van Isala dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers van Isala, maar waarvoor de Raad van Bestuur toestemming heeft gegevenin multicenterverband, dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers van Isala, medewerkers in ziekenhuizen of onderzoekslocaties in heel Nederland.  

Reglement METC

De METC heeft een reglement opgesteld. Bekijk het reglement.

Tip!
De METC van Isala heeft een applicatie ontwikkeld waarmee METC’s het proces rondom het indienen en uitvoeren van onderzoek volledig kunnen digitaliseren. Lees meer over deze METC-applicatie.