Contact

Aanmelden onderzoek

  1. Aanmelden onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U kunt uw onderzoek in principe altijd indienen bij de METC van Isala. In sommige gevallen moet echter niet de METC, maar de CCMO uw onderzoek beoordelen. De CCMO heeft hiervoor een beslisboom ontwikkeld. Ga in geval van twijfel naar www.ccmo.nl.

Een primaire studie wordt in de 1e vergadering alleen besproken als de onderzoeker hierbij aanwezig kan zijn om een toelichting te geven. Mocht de onderzoeker verhinderd zijn, dan kan een collega die betrokken is bij het onderzoek deze toelichting geven. Zonder aanwezigheid van een onderzoeker wordt de bespreking verschoven naar een volgende vergadering.

Indienen documenten

Op de site van CCMO vindt u een nadere toelichting op diverse documenten die relevant zijn voor het aanmelden van uw onderzoek. Voor Isala zijn daarnaast de volgende documenten relevant.

Kijk voor documentatie ook bij Lokale haalbaarheid in Isala.

Online onderzoek indienen bij METC

Bij het METC van Isala kunt u uw onderzoek digitaal indienen: via www.onderzoekenanalyse.nl/metcisala

  • vraag een account aan
  • uw account wordt geactiveerd
  • meldt uw studie aan bij 'nieuw'
  • geef het type studie aan: primair, lokale haalbaarheid of niet WMO-plichtig
  • upload de benodigde documenten
  • noteer bij 'opmerkingen' uw eventuele vragen of aanvullende gegevens
  • het METC nummer wordt (nog) niet automatisch geladen, vul daar een 1 in
  • klik op 'indienen bij METC'

Online onderzoek indienen bij CCMO

Op de site ToetsingOnline kunt u uw onderzoek, dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen, digitaal indienen. Ook kunt u hier het nieuwe ABR-formulier invullen.