ISALA

Call for abstracts Wetenschapsavond 2017

Op dinsdag 12 december 2017 wordt de 18e editie van de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond georganiseerd. Op deze avond krijgen onderzoekers de kans om hun werk te presenteren en kennis uit te wisselen met overige onderzoekers in Isala. 

De I&W Raad nodigt u uit om een abstract in te dienen voor het houden van een korte mondelinge presentatie (‘pitch’) of een posterpresentatie. Het type onderzoek kan variëren van systematische reviews en gerandomiseerde klinische trials tot een serie van bijzondere casus. Om in aanmerking te komen voor presentatie dient het onderzoek (of een deel daarvan) in Isala uitgevoerd te zijn.

Beoordeling van de abstracts zal geblindeerd gebeuren door de leden van de I&W Raad. De 30 abstracts met de hoogste scores zullen in aanmerking komen voor een 3-minuten pitch in een van de twee zalen in Odeon.

Uiteraard is er ook dit jaar weer een aantal prijzen te winnen. Een onafhankelijke jury bestaande uit medisch specialisten, arts-assistenten en coassistenten, zal de Isala Science Award uitloven voor het meest innovatieve onderzoek (€ 250) en voor de beste poster (€ 250). Voor het beste onderzoek dat een arts-assistent naast zijn/haar klinische werk heeft verricht zal het Werkpaard worden uitgereikt (€ 250). De twee prijzen voor de beste pitch (€ 250 per stuk) liggen in de handen van het publiek in de beide zalen waar de pitches gepresenteerd worden. Het publiek stemt in de pauze op zijn favoriete spreker.

Aan de in te dienen abstracts worden volgende voorwaarden gesteld:

  • Voor het indienen van het abstract wordt gebruik gemaakt van het Format abstracts Wetenschapsavond 2017.
  • Het abstract bestaat uit maximaal 250 woorden (exclusief de 1e kolom met de gegevens van de indiener en de titels van de kolommen daaronder), waarbij het aantal door Word getelde woorden wordt gehanteerd.
  • Het abstract bevat maximaal 1 tabel of grafiek.
  • Het abstract wordt ingediend in het Nederlands.
  • De deadline voor het indienen van een abstract is zondag 1 oktober 24.00 uur. Abstracts die na dit tijdstip binnenkomen of die niet voldoen aan de andere voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Stuur het abstract in het bijgesloten format per e-mail naar: wetenschapsavond@isala.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Inge Terpstra of Elly van der Spek, (038) 424 80 55.

In week 42 ontvangt u bericht of uw abstract is geselecteerd voor een pitch of poster. Wanneer u bent geselecteerd voor een posterpresentatie of pitch wordt er van u verwacht, dat u deelneemt aan een voorbereidende workshop. De workshop ‘Poster maken’ wordt georganiseerd op maandag 6 november van 17.30 tot 21.00 uur en de workshop ‘Pitch presenteren’ op maandag 13 november van 17.30 tot 21.00 uur. We verzoeken u deze data in uw agenda te reserveren.

Succes met de voorbereidingen!
Met vriendelijke groet,
Namens de I&W Raad

Paul Brand
Jan-Paul Ottervanger