ISALA

Genoeg deelnemers onderzoek griepvaccin

​In het najaar van 2016 heeft de afdeling Innovatie en Wetenschap herhaaldelijk opgeroepen deel te nemen aan een grootschalig onderzoek naar een nieuw griepvaccin. Er zijn voldoende deelnemers gevonden om statistisch relevante uitspraken te kunnen doen over de hypotheses.

In februari dit jaar heeft de laatste deelnemer de laatste vaccinatie ontvangen. Uiteindelijk hebben 190 mensen meegedaan, iets minder dan de 222 die gepland waren. De geschatte uitval was berekend op 28% maar blijkt in de praktijk minder dan 10%. Er blijven dus voldoende deelnemers over om statistisch relevante uitspraken te kunnen doen over de hypotheses.

Daarom durfde het onderzoeksteam het aan de werving te stoppen. De mensen die nu nog in de studie zitten, houden dagelijks tot 31 maart een dagboekje bij. Ze krijgen een mail met daarin een link naar een vragenlijst waarin ze aangeven of en zo ja welke griepverschijnselen ze hebben. Dat vergt veel van de deelnemers maar de meesten doen dat trouw. Als er verschijnselen zijn die aan bepaalde criteria voldoen brengt de studiearts een huisbezoek en worden keel- en neuswatten afgenomen om te bepalen of de verschijnselen veroorzaakt zijn door een griepvirus.

Ontwikkeling nieuw griepvaccin

Het onderzoek binnen Isala maakt deel uit van een groter onderzoek van de Universiteit Groningen naar een nieuw griepvaccin dat langdurig moet beschermen tegen griep en niet zoals nu ieder jaar gegeven hoeft te worden. Het moet ook gaan beschermen tegen meerdere virusstammen en niet zoals nu tegen enkelen. Joep Dille: ‘Als dit lukt, is dit echt een doorbraak in de bescherming van kwetsbare ouderen, chronisch zieken en kinderen tegen griep. De deelnemers die meedoen, werken mee aan een belangrijke ontwikkeling.’

Intensief project

Het is het meest intensieve project dat de afdeling Innovatie en Wetenschap van Isala ooit op zich heeft genomen. Een half jaar lang heeft een team van twee artsen en drie verpleegkundigen aan het onderzoek gewerkt. Vanaf 20 februari zijn de laatste visites begonnen. Alle deelnemers moeten dan nog eenmaal terug komen bij een van de artsen. De laatste visite van de laatste deelnemer wordt verwacht in de eerste week van juli. Dan wordt een deel van de bloedmonsters naar een laboratorium in Duitsland gebracht en een ander deel naar Finland. Als alle bloed- en kweekuitslagen bekend zijn kan de statisticus beginnen met de analyse van de gegevens. Het finalerapport van het onderzoek en het wetenschappelijke artikel wordt voor de zomer van 2018 verwacht.