ISALA

Subsidie voor zeventien onderzoeksprojecten

​De Innovatie- en wetenschapsraad van Isala is altijd op zoek naar ideeën voor onderzoeksprojecten. Medewerkers en medisch specialisten konden een projectaanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Innovatie- en wetenschapsfonds. Zeventien projectaanvragers hebben in 2016 subsidie toegekend gekregen en zijn reeds gestart of gaan binnenkort starten met hun project.

Onderstaande kleine projecten ontvingen een subsidie:

Paul Brand (Kindergeneeskunde) - Delibarate Practise
Onderzoek naar de invoering en resultaten van de EBP-werkwijze (Evidence Based Praktijkvoering) op verschillende afdelingen. Doel van deze implementatiestudie is om te leren hoe complexe innovatie-interventies succesvol op afdelingen in Isala kunnen worden ingevoerd.

Paul Groeneveld (Interne geneeskunde) - CAD studie
Studie die wil aantonen dat wanneer een katheter direct wordt gewisseld bij opname dit lijdt tot een betrouwbaardere kweekuitslag, met minder verschillende soorten en/of resistente bacteriën, goedkopere behandeling en klinisch vlotter herstel.

Dennis Schrijnders (Diabetes kenniscentrum) - Glycemic control cancer survivors
De hypothese van dit onderzoek is dat patiënten met diabetes type 2 (T2DM) tijdens en na hun kankerbehandeling slechter gereguleerd zijn dan patiënten zonder kanker. Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de glycemische controle is en wat de determinanten hiervoor zijn in patiënten met borst en colorectaal kanker tijdens en in de twee jaar na de behandeling voor kanker.

Leonore Meilof (Logopedie) – Afasietherapie
Het project beoogt een interprofessionele en efficiënte benadering van afasietherapie (Afasie betekent de verminderde mogelijkheid tot communiceren door een stoornis in de taalproductie of het taalbegrip) in de acute fase verder te ontwikkelen en te implementeren op de afdeling Neurologie.

Jelle Gorter (Orthopedie) - Mistletoe studie
In deze studie wordt de hypothese onderzocht dat minimaal invasieve klauwteenchirurgie leidt tot betere resultaten dan traditionele open chirurgie.

Rik Hermanides (Cardiologie) - Ectatische coronair vaten
Retrospectieve single center case-control studie in een groot cohort STEMI patiënten. Studie of het hebben van ectatische coronair vaten inderdaad geassocieerd is met het niet lukken van een PCI (primaire Percutane Coronaire Interventie), en of deze vaten onafhankelijk van het (directe) PCI resultaat geassocieerd zijn met een slechtere prognose (sterfte, hernieuwde infarcten, heropnames).

Bas Rinia (KNO) – Xylitolstudie
Studie bij patiënten met CRS (Chronic Rhino Sinusitis) zonder neuspoliepen (CRSsNP) waarbij de therapeutische waarde van alleen zoutoplossing vergeleken wordt met de behandeling van xylitol + zoutoplossing.

Corinne van den Dool (Revalidatiegeneeskunde) - Risicofactoren Post Intensive Care Syndroom
Onderzoek naar welke patiënten en naasten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van PICS(F) (Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Bernice van den Esker (Kindergeneeskunde) - Biliblanket thuis
Beschrijvend onderzoek wat het aanbieden van fototherapie thuis oplevert voor de kosteneffectiviteit en kwaliteit van zorg en behandeling voor icterische pasgeborenen.

Luc Janssens (Kindergeneeskunde) - Digitale diabetescoach
Project dat artsen helpt om de doelmatigheid van de zorg voor jongeren met diabetes te verhogen door ze op een persoonsgerichte manier te stimuleren en motiveren tot therapietrouw, door middel van een app en universeel platform welke tevens geschikt is voor klinische trials.

Dit zijn de grote projecten die een subsidie ontvingen:

IMR - Martijn Boomsma
CT stralingsdosisreductie en metaal artefact reductie in musculoskeletale radiologie, een klinische validatie en optimalisatie. In dit project wil Martijn de stralingsdosisreductie bij de beeldvorming met CT bij patiënten met een totale heupprothese onderzoeken en optimaliseren.

Hoge flow zuurstoftoediening - Jolita Bekhof
Hoge Flow zuurstoftoediening bij kinderen met bronchiolitis, een multicenter RCT. Dit houdt in het verbeteren van de ondersteuning bij de beademing bij kinderen die opgenomen zijn met bronchiolitis.

PET CT - Gijs Patijn
De aanvullende waarde van digitale PET-CT bij de alvleesklier kanker. Opereren is voor deze patiënten vaak de enige manier om te genezen. Maar omdat de uitzaaiingen pas laat zichtbaar zijn, komt maar een kwart van de patiënten hier voor in aanmerking. Een nieuwe digitale PECT CT scan van Philips kan uitkomst bieden.

Shared decision making - Paul Brand
Gedeelde besluitvorming in de praktijk: effect op patiënttevredenheid en op de opleiding van AIOS.

MR HIFU - Martijn Boomsma
Specifieke en patiëntgerichte inclusie voor minimaal invasieve behandeling van uterusmyomen met Magnetic Resonance guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU). <linken naar artikel op iris>

Doorbreek de cirkels - Sjef van der Leur
Het verbeteren van de behandeling van patiënten die Vitamine K Antagonisten (anti-trombose medicijnen) gebruiken door gebruik van point-of-care bepalingen en adviesBIMP - Gerda Meijler
Vergelijken van verschillende van beeldvormend onderzoek (zoals CT-scans, MRI, Röntgen etc…) om mogelijke hersenschade bij matig te vroeg geborenen kinderen in een vroeg stadium te detecteren en te behandelen.

BIMP - Gerda Meijler
Vergelijken van verschillende van beeldvormend onderzoek (zoals CT-scans, MRI, Röntgen etc…) om mogelijke hersenschade bij matig te vroeg geborenen kinderen in een vroeg stadium te detecteren en te behandelen.

Vragen?

Heeft u een vraag over het I&W fonds of wilt u een projectaanvraag indienen? Neem dan contact op met de afdeling Innovatie & Wetenschap: tel. (038 424) 81 87 of innovatieloket@isala.nl.