ISALA

Wel of geen griepprik voor deelnemers griepvaccinatiestudie

Heeft u meegedaan aan het griepvaccinatie onderzoek van Isala? Dan moet u ervan uitgaan dat u niet gevaccineerd bent tegen griep. Als u zich wilt laten vaccineren of als uw werk dit van u verlangt, kunt u zich veilig laten vaccineren met het vaccin dat voor dit griepseizoen is ontwikkeld. 

De griepvaccinatiestudie van Isala startte in september 2016. Inmiddels is het ruim een jaar later. Alle deelnemers zijn gevaccineerd en de laatste controleafspraken zijn in juli van dit jaar afgerond. Een deel van de verzamelde bloedsamples is naar een laboratorium in Noorwegen gegaan voor analyse. Het andere deel naar een laboratorium in Duitsland. De neuswatten worden in Groningen geanalyseerd. De resultaten worden voor het einde van het jaar verwacht. Daarna gaan alle data naar de statisticus van de universiteit Groningen, Faculteit Farmacologie, om de berekeningen uit te voeren.

Geblindeerd
Om te waarborgen dat de analyses onbevooroordeeld worden uitgevoerd, zijn alle gegevens tot het allerlaatste moment geblindeerd. Dat betekent dat niemand, behalve de verpleegkundige die de vaccins heeft klaargemaakt, weet welke deelnemers het griepvaccin hebben gekregen en welke deelnemers een placebo. Het is daarom nog niet mogelijk om uitsluitsel te geven of u gevaccineerd bent of niet. U moet zich daarom voor dit griepseizoen nog als niet gevaccineerd beschouwen, ondanks het feit dat u misschien wel met het werkzame middel bent gevaccineerd. Indien uw werk van u verlangt dat u zich laat vaccineren, of indien u dat zelf wilt, kunt u zich veilig laten vaccineren met het vaccin dat voor dit griepseizoen is ontwikkeld. 

Zodra alle analyses zijn afgerond en wij de blindering kunnen opheffen, brengen wij u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en laten wij u weten of u gevaccineerd bent met een placebo of met het griepvaccin. 

Indien u nog vragen heeft kunt u bellen naar de vaccinatietelefoon (06-20552738).