Contact

ResearchManager®

  1. ResearchManager®

Isala beschikt over de ResearchManager®, een professionele onderzoeksdatabase, die voldoet aan alle wet- en regelgeving. De ResearchManager wordt steeds meer ingezet voor kwaliteitsregistraties, binnen Isala, regionaal en ook landelijk. Isala heeft drie modules van de Researchmanager in gebruik: Researchmanager EDC, Researchmanager CTMS en Researchmanager ERMS.

Researchmanager EDC

Met de Researchmanager EDC kunnen heel gemakkelijk datasets voor het doen van onderzoek gemaakt worden. Het systeem is webbased, exporteert naar excel en SPSS en kan ingezet worden voor multicenter onderzoek. Bijkomende functionaliteiten zijn het randomiseren/stratificeren en het geautomatiseerd versturen van vragenlijsten naar patiënten.
Zowel Isala-medewerkers als extern geïnteresseerden kunnen gebruik maken van ResearchManager. Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de grootte van de dataset en het aantal patiënten.

Researchmanager CTMS

Al het wetenschappelijk onderzoek dat geïnitieerd wordt in Isala of waaraan Isala deelneemt, dient in Researchmanager CTMS te worden aangemeld. WMO-plichtig en niet-WMO-plichtig onderzoek wordt in Researchmanager CTMS getoetst op lokale haalbaarheid. Zowel medewerkers van Isala als externe indieners kunnen een onderzoek via deze module aanmelden. Isala medewerkers kunnen Researchmanager CTMS ook gebruiken als investigator site file (ISF). Zie ook Lokale haalbaarheid in Isala.

Researchmanager ERMS

Deze applicatie is bedoeld voor het indienen van studies voor primaire beoordeling (medisch ethische toetsing) van WMO-plichtig onderzoek en de toetsing van niet-WMO plichtigheid door de METC Isala. Echter: vanaf 1 februari 2024 is de METC Isala opgeheven. De applicatie wordt beheerd door de afdeling Innovatie en Wetenschap van de Isala Academie: tel. 088 624 81 87 of onderzoek@isala.nl

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden en het gebruik van ResearchManager kunt u contact opnemen met:

Ervaringen