ISALA

Arts-assistenten

​Arts-assistenten kijken graag over de grenzen van hun eigen specialisme. De Isala Academie ondersteunt dit op een actieve manier. Zo organiseren we verschillende activiteiten voor alle arts-assistenten.


Introductiedag arts-assistenten en medisch specialisten

Speciaal voor nieuwe specialisten en artsen, al dan niet in opleiding, organiseert de Isala Academie maandelijks een introductiedag. De dag is bedoeld als kennismaking met Isala. U leert de organisatie kennen en ook alvast een aantal collega’s. U wordt bijgepraat over onderwerpen die direct van belang zijn voor uw werkzaamheden in de kliniek.


Arts-assistentendag

Elk jaar organiseren de Vereniging Arts-assistenten Isala en de Isala Academie de arts-assistentendag. Workshops, lezingen en een buitenactiviteit staan op het programma. Meer dan honderd arts-assistenten nemen deel. De dag is voor alle arts-assistenten in Isala kosteloos toegankelijk. Met de opleiders hebben we afgesproken dat zij zoveel mogelijk arts-assistenten vrij geven om de dag bij te wonen.


Refereeravonden

De Isala Academie organiseert in samenwerking met de arts-assistentenvereniging refereeravonden. Deze avonden bestaan voornamelijk uit workshops over discipline overstijgende onderwerpen.


Arts-assistentenvereniging

De Vereniging Arts-assistenten Isala (VAIK) behartigt de belangen van alle a(n)ios. Door direct contact te onderhouden met de Raad van Bestuur, de Centrale Opleidingscommissie (COC) en de Isala Academie is de arts-assistentenvereniging in staat belangrijke onderwerpen voor a(n)ios te bespreken én te verbeteren. Het gaat over onderwerpen als werkomstandigheden, onderwijs, declaraties en de opleiding. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten als borrels, het jaarlijks terugkerende bowlingtoernooi en de barbecue.


Wetenschapsavond

De Isala Academie organiseert jaarlijks (in december) de Isala Wetenschapsavond. De Wetenschapsavond is traditioneel de avond waarop coassistenten en arts-assistenten hun onderzoek presenteren en daar al dan niet voor worden beloond met een prijs. Lees meer over de Wetenschapsavond en de prijzen.