ISALA

Coassistenten

​Een nieuwe stad, een ander ziekenhuis en vele coschappen te gaan, kortom een jaar vol nieuwe ervaringen. En dat betekent ook genoeg activiteiten met je mede-co’s, zowel op onderwijsgebied als ernaast! De Co-raad zorgt samen met een aantal Co-commissies voor deze activiteiten en hoopt je daar ook te zien. Als je na het lezen van deze informatie vragen of bruisende ideeën hebben, of je wilt misschien solliciteren, stuur dan een mail naar coraadzwolle@hotmail.com.


Co-raad

De Co-raad bestaat uit zeven coassistenten die ieder hun eigen taak hebben. De taken zijn zo verdeeld dat de commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en daarnaast drie leden voor de portefeuilles onderwijs, promotie/externe en huisvesting.

De Co-raad is nauw betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs in de Zwolse affiliatie. Zo wordt er halfjaarlijks na afloop van het woensdagmiddagonderwijs een plenaire evaluatievergadering gehouden om jouw mening te horen over de verschillende coschappen. Mede op basis hiervan maakt de Co-raad jaarlijks een evaluatierapport, dat wordt verspreid onder allen die betrokken zijn bij het onderwijs aan coassistenten. Daarnaast vindt er regelmatig afstemmingsoverleg plaats tussen Co-raad en Bureau onderwijs coassistenten. De Co-raad heeft in samenspraak met het Bureau onderwijs coassistenten een reeks van onderwerpen geselecteerd, waarover coassistenten extracurriculair onderwijs ontvangen, bijv. inleiding in de ECG, Endoscopie, M3-voorlichting, beroepsvoorbereiding. Deze zogenaamde Capita Selecta worden georganiseerd door het Bureau onderwijs coassistenten.

De Co-raad houdt jaarlijks onder alle coassistenten een verkiezing van het beste coschap, de beste arts-assistent en de beste arts van het jaar.


Website en Facebook

De Co-raad heeft voor de Zwolse coassistenten een besloten website ontwikkeld. Je vindt hier onder andere informatie over onderwijs- en sociale activiteiten en een zogenaamd Huizenforum, met vraag en aanbod voor woonruimte voor coassistenten. Kijk voor informatie en aanmelden op www.coassistentenzwolle.nl. Verder hebben de Zwolse co’s een besloten Facebookpagina, waar vraag en aanbod van woonruimte en andere informatie gemakkelijk kan worden gedeeld.


Benefietdiner

Een keer per jaar organiseert de 'Stichting Benefietdiner Isala' een spectaculair benefietdiner waarvoor coassistenten, arts-assistenten en medisch specialisten (werkzaam in de Zwolse affiliatie) worden uitgenodigd. De avond staat volledig in het teken van het ophalen van geld voor een goed doel en daarnaast ook voor de integratie van de aanwezigen.

De sichting is eind 2008 opgericht door vijf enthousiaste coassistenten. In voorgaande jaren ging de opbrengst naar Mercy Ships Holland (2014), Stichting Hospice Zwolle (2013), Ronald McDonald huiskamer in Isala (2012), ETAT-projecten van Artsen Zonder Grenzen (2011), AMREF Flying Doctors (2010) en het S. Jozefziekenhuis Ghana (2009).

Voor coassistenten, die in Zwolle beginnen, biedt het organiseren van het Benefietdiner een uitstekende gelegenheid om bekend te raken met de stad, het ziekenhuis en de medisch specialisten. Het is tevens een goede manier om je organisatietalent te ontwikkelen.

Bekijk het promotiefilmpje van het Benefietdiner 2015.

 

Co-symposium

Het J.F. van Gils symposium wordt jaarlijks georganiseerd door een enthousiaste groep Zwolse coassistenten. Naamgever van het symposium is J.F. van Gils, oud-kinderarts en oud-onderwijscoördinator van Isala. Tot de doelgroep behoren alle Zwolse coassistenten, alle M2-coassistenten uit de andere affiliaties van de RUG, de arts-assistenten en medisch specialisten in Isala. Het symposium behandelt interessante onderwerpen die tijdens de studie niet direct aan bod komen. Hierbij komen verschillende professionals uit het werkveld aan het woord. De middag wordt traditioneel afgesloten met een borrel, een diner en feest.


Spococo

De sportcommissie van coassistenten, Spococo, organiseert sportieve activiteiten, zoals een skireis of deelname aan de Batavierenrace.


Co-outdag

De Co-outdag wordt door de coassistenten gezien als één van de hoogtepunten tijdens een jaar coschappen in Zwolle. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit, bedoeld voor alle coassistenten van de Zwolse affiliatie. Op deze dag is er ruimte voor teambuilding en ontspanning. De Co-outdag wordt georganiseerd door een groep van 5 à 6 enthousiaste coassistenten. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Isala Academie. Daarnaast moet jaarlijks gezocht worden naar sponsors om de dag zo leuk mogelijk neer te kunnen zetten.


Overige co-activiteiten

Voor de ontspanning en gezelligheid organiseert de Co-raad tweewekelijks Co-borrels met een aansluitende maaltijd. Ook organiseert zij een sinterklaasfeest, een nieuwjaarsdiner en een zomerfeest ter afsluiting van het laatste coschap voor de zomervakantie.