ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Moreel beraad ethiek - praktijksituatie

​Stelt u zichzelf als zorgverlener, tijdens het werken met patiënten, ook regelmatig vragen? Kan dat wel wat ik doe? Mag dat wel? Handel ik in overeenstemming met algemeen geldende waarden en normen, en met die van mijzelf? En komt dan ook de vraag in u op hoe u dit kunt bespreken met uw collega’s?

Tijdens een bijeenkomst moreel beraad bespreken we een concrete praktijksituatie met een aantal teamleden. Wanneer verschillende disciplines bij die situatie betrokken zijn, geeft het een meerwaarde aan de bespreking als die disciplines ook vertegenwoordigd zijn.

Programma

Uw concrete praktijksituatie wordt besproken aan de hand van het stappenplan wat u vooraf wordt toegestuurd. De vragen uit het stappenplan helpen u om de situatie duidelijk te krijgen. U stelt eerst samen vast wat de morele vraag is. Daarna verzamelt u zoveel mogelijk argument die binnen het team leven rond deze vraag. Vervolgens onderzoekt u welke waarden daarachter zitten. Bij de laatste stap bepaalt u wat in deze situatie de beste handelingsoptie is.

Eén van de teamleden schrijft een kort verslag van de bijeenkomst, waarin in elk geval de morele vraag vermeld wordt en waarin de afspraken staan over wat gedaan zal worden in deze concrete situatie. Dit verslag wordt ter vaststelling aangeboden aan de gespreksleider.

Voor wie?

Professionals met een mbo/hbo-opleiding in de zorg die betrokken zijn bij concrete praktijksituaties of hiermee affiniteit hebben. Het verdient de voorkeur om eerst de training Moreel beraad ethiek – basis te volgen.

Werkwijze

Deze praktijkgerichte gespreksmethode wordt geleid door een ethica of een voor dit doel opgeleide gespreksleider. Een door u aangedragen praktijksituatie is het uitgangspunt voor het gesprek. Vooraf ontvangt u een format voor het beschrijven van deze praktijksituatie. Tijdens de bijeenkomst moreel beraad worden uw vragen in een ethisch perspectief geplaatst: u ontdekt wat voor u en uw collega’s van waarde is en hoe u dat in de praktijk kunt toepassen.

Accreditatie

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. De training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN

Duur

De bijeenkomst duurt een uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Een groepssessie voor een afdeling kost € 225 per bijeenkomst.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met drs. Annie Hasker via a.j.hasker@isala.nl.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Isala Academie. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of maak gebruik van het online contactformulier.


16 januari 2018 1053

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht