ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Evidence based medicine - vervolg

De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan enorm snel en nemen in complexiteit toe. Hierdoor bestaat bij de behandeling van vrijwel elke patiënt behoefte aan up-to-date informatie op het gebied van etiologie, diagnose, behandeling en prognose. Door de explosief groeiende hoeveelheid aan wetenschappelijke publicaties is het voor behandelaars een hele uitdaging de juiste antwoorden te vinden op klinische vragen.

Evidence based medicine (EBM) kan helpen om met deze informatie-overload om te gaan. EBM houdt in dat bij medische beslissingen expliciet gebruik gemaakt wordt van het best beschikbare wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de klinische ervaring van de behandelaar, rekening houdend met de specifieke context van de individuele patiënt. EBM wordt door velen gezien als één van de belangrijke strategieën waarmee kwaliteit van zorg in de klinische praktijk kan worden verbeterd.

Voor het toepassen van EBM zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig, waaronder het goed formuleren van vragen, literatuur zoeken en de methodologische beoordeling van wetenschappelijke literatuur.

Deze training biedt de mogelijkheid om extra te oefenen met de vaardigheden die geleerd zijn in de training Evidence based medicine - basis (of een vergelijkbare training).

Programma

In de training ligt de nadruk op veel oefenen. De lesstof uit de basistraining EBM zal waar nodig, in een hoger tempo, herhaald worden. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Zoeken met snelheid: waar kun je ook alweer zoeken en waarom? Hoe zoek je het snelst? 
  • 'Quick en dirty', selecteer de artikelen voor een systematische review in 1 ½ uur.
  • Number Crunching: herhalen van de belangrijkste rekenvaardigheden voor zowel therapie (NNT, OR, RR) en diagnostiek (voor en achterafkans, LR). We besteden veel aandacht aan de behandeldrempel.
  • Samen beslissen: hoe bespreek je resultaten van wetenschappelijk onderzoek met je patiënt?

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten en andere belangstellenden zoals (onderzoeks)verpleegkundigen of paramedici met een basisniveau EBM. We vragen van deelnemers dat ze de training Evidence based medicine - basis of een vergelijkbare training hebben gevolgd of enige ervaring hebben in het toepassen van EBM. 

Werkwijze

De trainers geven interactief les in werkgroepen van maximaal 16 deelnemers.  De training wordt verzorgd door Jolita Bekhof en Veerle Langenhorst, beiden kinderarts in Isala. 

Accreditatie

Voor de training is accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABAN) voor zes punten. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat/bewijs van deelname van de Isala Academie.

Duur

Een dag van 8.30 tot 17.00 uur.

Groepsgrootte
Minimaal twaalf en maximaal 24 deelnemers.

Kosten

Medewerkers Isala betalen € 385 per persoon. Voor deelnemers buiten Isala zijn de kosten € 550 per persoon. De kosten van deze training zijn inclusief catering (lunch).

Arts-assistenten van Isala kunnen deze training volledig declareren bij de ROAZ als discipline overstijgend onderwijs.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of maak gebruik van het online contactformulier.


12 december 2016 1047

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht