ISALA

Stage en afstuderen

Actuele vacatures voor stageplaatsen

Stagiair afdeling Marketing en communicatie.

 

Jaarlijks vinden veel leerlingen en studenten hun stageplek of afstudeeropdracht binnen Isala. Staat jouw vacature er niet bij en wil je toch weten of er een passende stageplaats of afstudeeropdracht voor jou beschikbaar is, stuur ons dan jouw motivatiebrief met CV via het sollicitatieformulier.

Deltion en Windesheim
Isala werkt onder andere samen met het Deltion College en Christelijke Hogeschool Windesheim. Studeer je aan een van deze opleidingen, dan is het goed om te weten dat de Isala Academie voor diverse stageplaatsen/stageopdrachten specifieke afspraken heeft gemaakt.

Voor het gemak heeft de Isala Academie de stageplekken onderverdeeld in drie categorieën:

1. Stageplaatsen voor verpleegkundigen, helpenden en zorg- en voedingsassistenten

Voor studenten Verpleegkunde (niveau 4 en 5), leerlingen helpende zorg en voedingsassistenten zijn er stageplekken op de volgende afdelingen:

 • Algemene chirurgie
 • Cardiologie
 • Gynaecologie
 • Kindergeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Psychiatrie
 • Thoraxchirurgie
 • Urologie
 • Verloskunde.

Meer informatie over de verschillende afdelingen vind je in het overzicht specialismen en centra op de Isala website. 

2. Stageplaatsen overige beroepen

We hebben stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor studenten van de volgende studierichtingen:

 • Economisch- en administratief
 • ICT
 • Veiligheid (beveiliging)
 • Handel en administratie
 • Techniek
 • Facilitair en logistiek
 • Marketing en communicatie
 • Secretarieel
 • Medisch ondersteunend (bijvoorbeeld doktersassistent).

3. Leerafdelingen

Niet alleen meekijken en meedoen, maar vooral zélf doen. Dat is het idee achter de leerafdelingen. Stagiaires in de zorg krijgen hier de kans om de dagelijkse beroepspraktijk zo goed mogelijk te ervaren.

Hoe werkt de leerafdeling?
Een groep stagiaires, die in opleiding zijn voor verpleegkundige, is verantwoordelijk voor het totale zorgproces op een afdeling. Uiteraard onder supervisie van een ervaren verpleegkundige, die de groep op afstand coacht. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor alles wat er bij de zorg voor een patiënt komt kijken, ervaar je des te beter wat de theorie betekent in de praktijk.

Als leerling leer je meer dan allen de dagelijkse zorg voor de patiënten. Je doet ook ervaring op met verschillende gesprekstechnieken, je leert rapporteren en roosters maken. De stagiaires op de leerafdeling worden als extra krachten aan het personeel toegevoegd en draaien ook avond- en nachtdiensten. Het ‘echte’ werk komt dus op alle manieren aan bod. Doordat je als stagiaire ‘boventallig’ bent, kun je in je eigen tempo leren.
We dagen ondernemende, zelfstandige leerlingen en studenten op hbo-, mbo 4- en mbo 2-niveau van deze opleidingen uit, om hun stage-ervaring op te doen op een leerafdeling. Heb je geen studie achterstand? Neem dan de uitdaging aan en neem contact op met de BPV- of stagecoördinator van jouw opleiding.