Contact

Anesthesiologie

  1. Anesthesiologie

Binnen het specialisme Anesthesiologie van Isala zijn 33 anesthesiologen werkzaam. Ieder van hen richt zich op een eigen specifiek aandachtsgebied(en): cardioanesthesiologie, intensive care, kinderanesthesiologie, pijnbehandeling, trauma of onderzoek. Daarnaast werken de anesthesiologen voor diagnostiek en behandeling van chronische benigne pijn nauw samen met het multidisciplinaire pijnteam. Het ziekenhuis beschikt over veertien klinische en zes dagbehandelings OK’s. Alle snijdende specialismen zijn hierin vertegenwoordigd.

Researchbureau
De maatschap hecht grote waarde aan ontwikkeling en vooruitgang en heeft daarom een eigen researchbureau: Research Anesthesiologie Athena Care. Van hieruit verricht zij, in samenwerking met enkele universitaire centra, medisch wetenschappelijk onderzoek.

Aios
Het brede vakgebied van de anesthesiologie in Isala is een aantrekkelijke leeromgeving voor jou als aios. Tijdens het tweede jaar van de opleiding kun je hiervan profiteren, door jouw opleiding bij ons te vervolgen. Je krijgt de kans om met name routine te verkrijgen in loco-regionale technieken en je maakt kennis met de twee specifieke poliklinieken van de maatschap: Preoperatief onderzoek en Pijncentrum. De zorg binnen deze laatste polikliniek richt zich op patiënten met pijnproblemen, zoals acute pijnsyndromen, chronische pijn en pijn als gevolg van kanker.

Duur van de opleiding

De opleiding tot anesthesioloog duurt vijf jaar.

Opleiders

Curriculum

Het eerste opleidingsjaar volg je in het UMCG. Het tweede opleidingsjaar kun je in Isala volgen. De rest van de opleiding vindt plaats in het UMCG. Eventueel zijn er, in nader overleg met de opleider Anesthesiologie van het UMCG en de RGS, in de toekomst mogelijkheden om je in het laatste jaar van de opleiding in Isala te verdiepen in de aandachtsgebieden intensive care, cardioanesthesiologie, pijnbestrijding of wetenschap.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Na registratie als specialist is subspecialisatie mogelijk in de aandachtsgebieden intensive care, pijnbehandeling, Mobiel Medisch Team (MMT) en cardioanesthesiologie.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie