Contact

Geriatrieverpleegkundige

  1. Geriatrieverpleegkundige

Als geriatrieverpleegkundige vind je het een uitdaging om de complexe zorgvragen van de ouderen in kaart te brengen. Daarbij zoek je afstemming met de oudere zelf en zijn of haar mantelzorger(s). De lichamelijke en psychosociale problemen in combinatie met de effecten op het dagelijks functioneren, vragen een aparte deskundigheid. Door klinisch redeneren leer je de normale veroudering en de ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in je geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de oudere en interventies goed te onderbouwen.

Duur van de opleiding

De opleiding tot geriatrieverpleegkundige duurt 12 maanden. We vragen van je dat je voor de duur van de opleiding een leerarbeidsovereenkomst met ons aangaat.

Toelatingseisen

Je kunt de opleiding tot geriatrieverpleegkundige volgen als je in het bezit bent van een BIG-registratie als verpleegkundige (mbo/hbo).

Curriculum

De praktische opleiding vindt plaats in Isala. Het theoretisch deel verzorgt VUmc Amstel Academie. De zorgvragen die de geriatrische patiënt heeft zijn heterogeen van aard en vragen van de geriatrieverpleegkundige kennis en kunde op gebied van somatische (acute en chronische) aandoeningen, psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor somatisch, psychisch, functioneel en sociaal welbevinden. De ingrijpende en indringende problematiek in de gehele keten van zorg vereist van de geriatrieverpleegkundige een professionele attitude op basis van empatisch vermogen, kennis van de gerontologie en geriatrie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren. De opleiding wordt aangeboden in thema's waarbij klinisch redeneren en continuïteit van zorg door de hele opleiding heen loopt. 

De opleiding geriatrieverpleegkundige kent de volgende leereenheden: 

  • introductie vervolgopleiding;
  • klinisch redeneren;
  • inleiding in de geriatrie;
  • continuïteit van zorg;
  • psychische stoornissen;
  • somatische stoornissen;
  • palliatieve en terminale zorg.

Accreditatie

De opleiding tot geriatrieverpleegkundige is landelijk erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO). Nadat je bent geslaagd voor het eindexamen ontvang je het CZO-diploma geriatrieverpleegkundige.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

 

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie