Contact

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

 1. Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

​Isala beschikt over een Neonatale intensive care unit (NICU) met 17 IC bedden. Hier heb je als intensivecare-neonatologieverpleegkundige (ICN) de verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces rondom de zieke pasgeborene. De NICU is een jong en dynamisch specialisme, de zorg is complex en intensief en wordt mede bepaald door technische ontwikkelingen en mogelijkheden. De zorg kan van minuut tot minuut veranderen. Dat vraagt om goed gekwalificeerde verpleegkundigen. In dit vak werk je zeer nauw samen met verschillende disciplines, zoals medici, maatschappelijk werk en fysiotherapeuten.

In deze opleiding leer je hoogcomplexe zorg te verlenen aan pasgeborenen bij wie één of meerdere vitale functies ondersteund of overgenomen moeten worden en waarbij de conditie van de pasgeborene voortdurend kan veranderen. Je leert hoe je de ouders van de pasgeborene hierin kunt begeleiden en wat er van je verwacht wordt in de samenwerking met het team en andere disciplines.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 14 maanden met een minimaal werkpercentage van 88,89%.

Toelatingseisen

Je kunt de opleiding volgen als je:

 • in het bezit van het diploma verpleegkundige vervolgopleiding kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige of OHC verpleegkundige;
 • twee jaar werkervaring hebt op een algemene verpleegafdeling.

Indien je in het bezit bent van één van bovengenoemde specialisaties volg je een voorwerktraject van minimaal 3 maanden op de NICU.

Indien je alleen werkervaring hebt dan volg je een voorwerktraject van minimaal 8 maanden. In deze 8 maanden loop je stage op de kinder- en kraamafdeling. Naast de praktijkopdrachten ga je ook naar school om kennis op te doen over de zieke pasgeborene. Dit traject wordt afgesloten met een certificaat.

Opleiders

Tijdens de opleiding word je begeleid door twee verpleegkundigen van de afdeling en door een verpleegkundige plus educatie die tevens het proces begeleidt. Gedurende de opleiding vinden diverse gesprekken plaats. Dit zijn een kennismakingsgesprek, voor elk thema een planningsgesprek, voortgangsgesprek en een eindbeoordeling.

Naast de praktische opleiding op de NICU in Isala wordt het theoretische deel verzorgd door het opleidingsinstituut van het UMC Utrecht. De eerste twee modules worden in Utrecht gegeven. De laatste module is landelijk vormgegeven en wordt op verschillende locaties gegeven. Dit theoretische gedeelte omvat ongeveer 26 lesdagen.

Curriculum

Het curriculum van de opleiding werkt met zeven competentiegebieden:

 • vakinhoudelijk handelen;
 • communicatie;
 • samenwerking;
 • professionaliteit;
 • kennis en wetenschap;
 • organisatie;
 • maatschappelijk handelen.

Het theoretische deel is onderverdeeld in 5 modules. Module 1 tot en met 3 zijn algemene modules en module 4 en 5 zijn specifiek gericht op de ICN opleiding.

 • Module 1: Klinisch redeneren
 • Module 2: Gezinsgerichte zorg
 • Module 3: EBP
 • Module 4: High Care Neonatologie
 • Module 5: Intensive Care Neonatologie (Landelijk) zorg voor ernstig bedreigde pasgeborenen.

Module 4 en 5 komen als thema’s terug in het praktijkopleidingsboek. De lessen worden gegeven aan de hand van deze thema’s. Over het algemeen geldt dat de opbouw van laag naar hoog complex zal zijn.

De thema’s zijn:

 • pasgeborene waarbij één vitale functie wordt ondersteund met voldoende reactie op de therapie;
 • pasgeborene waarbij één of meerdere vitale functies worden overgenomen/ondersteund met voldoende reactie op de therapie;
 • pasgeborene waarbij meerdere vitale functies worden overgenomen/ondersteund met onvoldoende resultaat op de therapie.

Bij elk thema zijn kritische beroepssituaties (KBS) benoemd die leidraad zijn voor het praktijkleren. Bij iedere KBS is een beroepssituatie uitgewerkt aan de hand van de zeven competenties. Het lijkt op een proeve van bekwaamheid die je per thema moet afronden. Daarnaast zijn er per thema ook andere opdrachten zoals het schrijven van een reflectieverslag, een casustoets, simulatietoets, het geven van een klinische les en dergelijke.

Wat wordt er van jou als leerling verwacht tijdens de opleiding?

Van jou wordt een actieve lerende houding verwacht, waarbij jij je eigen leerproces stuurt en daarvoor ook verantwoordelijk bent. Verder schrijf je een persoonlijk ontwikkelplan voor elk thema, verzamel je portfoliobewijsstukken, plan je gesprekken en schrijf je hier, m.u.v. de beoordelingsgesprekken, verslagen van. Je laat iedere KBS beoordelen, maakt toetsen en opdrachten en vraagt feedback op je leerdoelen.

Reflectie speelt een belangrijke rol tijdens de opleiding. Je schrijft regelmatig een reflectieverslag volgens de methodiek van Korthagen.

Accreditatie

De opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige is landelijk erkend door het College Zorg Opleidingen. Nadat je bent geslaagd voor het eindexamen ontvang je het diploma ICN verpleegkundige.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Wil je na de opleiding tot ICN verpleegkundige jouw kennis en kunde verder verdiepen? Er bestaat een mogelijkheid om verder te specialiseren tot verpleegkundig specialist of je kunt instromen in diverse verpleegkundige vervolgopleidingen.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie