Contact

Radiotherapeutisch laborant

  1. Radiotherapeutisch laborant

Op de afdeling Radiotherapie worden patiënten behandeld met behulp van straling. Als radiotherapeutisch laborant combineer je het persoonlijke, het omgaan met mensen, met het gebruik van techniek. Je bereidt behandelingen voor en je voert alle voorkomende radiotherapeutische behandeltechnieken uit. Ook verricht je zelfstandig Cone Beam CT-werkzaamheden uit. Daarnaast begeleid je patiënten door ze duidelijk voor te lichten en deskundig te adviseren.

De afdeling Radiotherapie van Isala Zwolle beschikt over vier lineaire versnellers. Op twee van de versnellers worden stereotactische behandelingen uitgevoerd op geleide van de Cone Beam CT. Voorts beschikt de afdeling over een 4D-CTsimulator, faciliteiten voor brachytherapie (HDR), een geavanceerd 3D planningsysteem en een moulagekamer. De nadruk ligt komend jaar op het optimaliseren van de uitwisselbaarheid van het versnellerpark, op verdere ontwikkeling en implementatie van stereotactische behandelen en VMAT.

De afdeling heeft een regionale functie bij het behandelen van oncologische patiënten met behulp van straling, bestaat uit diverse disciplines en heeft in totaal ca. 85 medewerkers. Op dit moment werken ca. 43 laboranten in fulltime of parttime dienstverband.

Je werkt veel samen met je collega’s, maar ook met de radiotherapeut en fysicus.

Duur van de opleiding

De HBO-opleiding tot radiotherapeutisch laborant volg je op een MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken). De Hanzehogeschool in Groningen, Fontys Hogescholen in Eindhoven en de Hogeschool InHolland in Haarlem bieden deze opleiding aan. De opleiding duurt 4 jaar en kan via de dagopleiding of via een duale variant gevolgd worden.

De dagopleiding leidt op tot drie werkvelden: radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker. Binnen de Isala bieden de desbetreffende afdelingen hiervoor stageplaatsen aan.
De duale variant leidt ook op tot de drie werkvelden, maar je kiest hierbij vooraf in welke van de drie werkvelden je wilt werken. Binnen de Isala bieden wij de radiodiagnostische en de radiotherapeutische variant aan.

Isala studenten die de duale opleiding tot radiotherapeutisch laborant volgen, doen het theoretische gedeelte bij de Hanzehogeschool in Groningen en kunnen pas vanaf leerjaar 2 instromen in het duaal traject.

Toelatingseisen

Je kunt binnen Isala de duale MBRT-opleiding tot radiotherapeutisch laborant volgen als je in het bezit bent van de propedeuse HBO-MBRT Hanzehogeschool Groningen. Voor de duale variant moet je een opleidingsplaats hebben binnen een ziekenhuis. Dit gaat via een sollicitatieprocedure.

Curriculum

De duale variant van de MBRT-opleiding op de afdeling Radiotherapie is praktijkgericht, waarbij veel tijd wordt besteed aan het aanleren van praktische vaardigheden. De opleiding is een dus combinatie van leren en werken. Je leert welke handelingen en berekeningen je moet uitvoeren om een (tumor)behandeling met straling voor te bereiden en uit te voeren. Stralingsbescherming voor zowel patiënt, laborant en omgeving loopt als rode draad door het gehele leertraject van de opleiding.

Accreditatie

De MBRT opleidingen, zowel de dagopleiding als de duale opleiding, vallen onder het ministerie van OC&W en zijn in het kader van de financieringsstructuur van dit ministerie geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie).

De opleiding is landelijk erkend door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO). Zij verstrekken je na afloop van de opleiding een landelijk erkend diploma tot radiotherapeutisch laborant.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie