Contact

Sedatiepraktijkspecialist

  1. Sedatiepraktijkspecialist

Binnen Isala krijgen patiënten bij uiteenlopende ingrepen en onderzoeken vooraf slaapmedicatie en pijnstilling (PSA) toegediend. De sedatiepraktijkspecialist (SPS) heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het eigen aandachtsgebied, de sedatie. De SPS wordt vooral ingezet binnen Maag-, darm- en leverziekten, Cardiologie en Gynaecologie. Tevens vindt inzet plaats op de afdelingen Keel-, neus- en oorheelkunde, Hartkatheterisatiekamer, Radiologie en Interne/Oncologie. Incidenteel bij Neurologie, Orthopedie, Traumatologie en Urologie.

Als sedatiepraktijkspecialist in opleiding maak je deel uit van een professioneel en gemotiveerd behandelteam dat vastbesloten is de best mogelijke zorg te bieden. Vooralsnog richt de opleiding zich op matige en diepe PSA bij volwassen patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. De kern van de functie is in opdracht van en onder eindverantwoordelijkheid van de behandelende specialist uitvoeren van sedatie bij onderzoeken/behandelingen binnen en met name buiten het OK-complex en het bewaken van de (vitale) lichaamsfuncties van de patiënt voor, tijdens en na diagnostische en therapeutische ingrepen, operaties en operatieve onderzoeken.

Duur van de opleiding

Je moet een dienstverband van minimaal 32 uur per week hebben om de opleiding binnen een jaar te kunnen voltooien. Bij een parttime dienstverband, minimaal 24 uur per week, wordt de opleiding naar rato verlengd. De totale opleidingsduur mag maximaal twee jaar zijn.

Toelatingseisen

Om tot de opleiding sedatiepraktijkspecialist te kunnen worden toegelaten is een CZO diploma anesthesiemedewerker vereist.

Curriculum

Naast de praktische opleiding in Isala, wordt het theoretische deel verzorgd door de UMC Utrecht Academie. Tijdens de opleiding leer je hoe je matige tot diepe procedurele sedatie en analgesie (PSA) op een veilige en effectieve manier uitvoert. Vooralsnog richt deze opleiding zich op matige en diepe PSA bij volwassen patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. Je werkt met een praktijkopleidingsboek aan de hand van onderstaande thema’s:

  • Pre sedatiezorg.
  • PSA bij verschillende specialismen en behandelingen.
  • Post sedatiezorg.
  • Onderhouden competenties anesthesiemedewerker.

Accreditatie

De opleiding bij de UMC Utrecht Academie is gecertificeerd het College Zorg Opleidingen (CZO). Als de zorginstelling ook voor deze opleiding door het CZO is gecertificeerd, ontvangen studenten na het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding een CZO-diploma. Voor Isala is de erkenning aangevraagd.

Continue opleiding voor de sedatiepraktijkspecialist

Voor de SPS die in Isala werken is er een programma voor continue opleiding. Zes maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de sedatiepraktijkspecialisten met elkaar onder begeleiding van een anesthesioloog een aantal casussen bespreken.

Sollicitatie

Op het moment dat er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, vermelden we dit op de vacaturesite van Isala, www.isalawerkt.nl.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie