Contact

Spoedeisende geneeskunde

  1. Spoedeisende geneeskunde

​Isala is een groot topklinisch ziekenhuis, waar alles draait om het geven van hoogwaardige zorg. Onze afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) is volop in ontwikkeling, waarbij de functie van regionaal traumacentrum een belangrijke rol speelt. Het Traumacentrum Zwolle (één van de elf traumacentra in Nederland) heeft een coördinerende taak in de regionale acute zorg.

Duur van de opleiding

Isala verzorgt de volledige opleiding tot spoedeisende hulpartsKNMG. De opleiding tot SEH-artsKNMG duurt 3 jaar en is opgebouwd uit diverse stages. De helft van uw opleidingstijd wordt doorgebracht op de SEH-afdeling. Hier komen veel specialismen aan bod: Interne geneeskunde, Chirurgie, Orthopedie, Keel-, neus- en oorheelkunde, Maag-, darm- en leverziekten, maar ook ongedifferentieerde patiënten (112-verwijzingen, zelfverwijzers). De overige opleidingstijd wordt ingevuld met stages Longziekten, Neurologie, Cardiologie, IC, Anesthesie, Kindergeneeskunde, HAP en ambulance.

Opleiders

Daarnaast maken de 8 SEH-artsenKNMG en alle stagebegeleiders deel uit van de opleidingsgroep.

Curriculum

Opleidingsplan

Bij aanvang van de opleiding stelt u in samenspraak met de opleider een individueel opleidingsplan op, gebaseerd op het lokaal opleidingsplan en het landelijk curriculum. In een begeleidend opleidingsschema worden de verschillende stages in een tijdspad aangegeven. Daarnaast worden de individuele leerdoelen vastgesteld. De voortgang van de opleiding wordt door de aios bijgehouden in een digitaal portfolio. Hierin worden de resultaten van verschillende toetsmomenten verzameld.

Onderwijs

De aios neemt tijdens de 3-jarige opleiding deel aan landelijke onderwijsdagen, regionale onderwijsdagen en de verplichte cursussen. De regionale onderwijsdagen worden samen met het UMC Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden georganiseerd. Daarnaast wordt er iedere maand een lokale opleidingsdag georganiseerd. Dit onderwijs is gebaseerd op de vastgestelde thema’s van het landelijke curriculum, afgewisseld met vaardigheidsonderwijs. De Isala Academie organiseert diverse discipline overstijgende scholingen voor alle aios, zoals de jaarlijkse arts-assistentendag.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie