Contact

Verplegingswetenschap

  1. Verplegingswetenschap

Om in Isala verzekerd te blijven van kwalitatief goede zorg en de continuïteit daarvan is er continue behoefte aan nieuwe kennis. Deze kennis is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, onderzoek en op de vertaling daarvan naar de praktijk, de evidence based practice (EBP). Zowel vanuit de verpleegkunde opleidingen als vanuit kwaliteitsmanagement is er steeds meer aandacht voor verpleegkundig onderzoek.

Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Door onderzoek te verrichten, krijgen verpleegkundigen steeds beter inzicht in het effect van hun handelen op de uitkomsten van de patiënt. Het kan gaan om specifieke verpleegkundige handelingen, maar ook om bijvoorbeeld zorgpaden of interventiebundels.

Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verpleegkundige zorg via onderzoek, onderwijs en de praktijk kun je met de master Verplegingswetenschap. Het masterprogramma Verplegingswetenschap realiseert dat inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de verpleegkundige praktijk met elkaar verbonden worden.

Toelatingseisen
Een Nederlands of een buitenlands diploma die beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een universitair bachelor programma.

Een Nederlands of buitenlands diploma op het niveau van een hogeschool bachelor programma in de gezondheidszorg, aangevuld met wiskunde op VWO niveau én academische vorming op niveau van een universitair pre master programma Gezondheidswetenschappen of een equivalent daarvan die aantoont te beschikken over de volgende specifieke kennis, inzicht en vaardigheden:

  • kennis uit het interessegebied mens en gezondheid op het niveau van een universitair bachelorsdiploma, of kennis uit het interessegebied taalwetenschap, aangevuld met kennis uit het interessegebied mens en gezondheid op het niveau van een universitaire minor; 
  • inzicht in het werkveld van de gezondheidswetenschappen en/of de gezondheidszorg;
  • vaardigheden m.b.t. patiëntgerichte onderzoeksmethoden en statistiek op het niveau van een universitair bachelorsdiploma;
  • algemene academische vaardigheden op het niveau van een universitair bachelorsdiploma.

In aanvulling op het hiervoor bepaalde geldt dat er aantoonbare belangstelling voor, en kennis van de gezondheidszorg is, in het bijzonder de verpleging.

Duur van de opleiding

Het studieprogramma duurt twee jaar en bestaat uit acht cursussen. Wetenschap in de verpleegkundige praktijk en onderzoek & implementatie vallen hieronder. Het deeltijdprogramma van de master Verplegingswetenschap wordt in Utrecht aangeboden.

In het eerste jaar:

  • Maak je kennis met onderzoek doen en de link naar de praktijk en komen onderzoeksmethoden en statistiek aan de orde.
  • Wordt het accent gelegd op het in kaart brengen van bestaande wetenschappelijke kennis door o.sa. systematisch literatuuronderzoek.
  • Centraal staat het samenspel van onderzoek en implementatie.

In het tweede jaar:

  • Richt je je op het plannen en uitvoeren ven een eigen afstudeeronderzoek.
  • Kies je een keuzecursus op basis van eigen interesse en behoefte.

Curriculum

De master is geaccrediteerd door de NVAO en een goede basis voor een Doctor of Philosophy (PhD) traject binnen een academisch setting.

Perspectief

Wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van het universitaire onderwijs, maar dit betekent niet dat afgestudeerden alleen in onderzoeksfuncties terecht komen. Voorbeelden van andere functies zijn: beleids- of stafmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, manager of docent aan een hbo of universiteit. Van de afgestudeerden heeft ruim 90% binnen een jaar een functie die aansluit bij de opleiding.

contact

Contact met de Isala Academie

Wil je meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via zorgopleidingen@isala-academie.nl.

Contact en locatie