Contact

Ziekenhuisfarmacie

  1. Ziekenhuisfarmacie

Binnen de vakgroep Klinische farmacie van Isala werken elf ziekenhuisapothekers met elk hun eigen specifieke aandachtsgebied. Er zijn drie opleidingsplaatsen. De afdeling Klinische farmacie is ISO gecertificeerd en bestaat uit zes units:

  • management en beheer;
  • assortiment en inkoop;
  • productie;
  • laboratorium;
  • kwaliteitszorg;
  • farmaceutische patiëntenzorg.

De ziekenhuisapothekers zijn dagelijks nauw betrokken bij de medicatie van alle voorkomende patiëntcategorieën. Ze zijn daarbij met name verantwoordelijk voor de medicatiebewaking en medicatiebegeleiding binnen Isala.

Duur van de opleiding

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt vier jaar.

Toelatingseisen

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de opleiding als je de studie farmacie hebt afgerond.

Opleiders

Curriculum

De opleiding wordt deels centraal en deels decentraal aangestuurd. Het centrale deel van het eerste jaar bestaat uit tien cursusdagen. Het eerste jaar van de opleiding is overigens ook een oriënterend jaar en tegelijk een beoordelingsjaar. Er wordt namelijk geëvalueerd of je geschikt bent voor de ziekenhuisfarmacie. In het tweede en derde jaar wordt gestreefd naar verbreding en verdieping op de verschillende onderdelen van de ziekenhuisfarmacie. Het totaal aantal cursusdagen, verdeeld over beide jaren, bedraagt dan veertig.
Het vierde jaar besteed je grotendeels aan wetenschappelijk onderzoek en specialisatie/differentiatie. Het zogenaamde registratie-onderzoek maakt een belangrijk deel uit van de opleiding. Dit start na goedkeuring van de opzet meestal in het tweede of derde jaar van de opleiding en wordt uiteindelijk gepresenteerd op een ledenvergadering van de beroepsgroep en gepubliceerd in een vaktijdschrift.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie