ISALA

Poliepen in het vizier

​Als de MDL-arts tijdens een kijkonderzoek van de darm poliepen aantreft, worden deze meestal meteen verwijderd. Kan de poliep niet volledig worden weggenomen, dan verwijdert de chirurg het restant, vaak in combinatie met een deel van de dikke darm. Is er misschien een minder ingrijpend alternatief, vroegen chirurg Erik van Westreenen en MDL-arts Wouter de Vos zich af. Hun initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk onderzoek waar tien ziekenhuizen aan deelnemen. Laura Leicher, arts-onderzoeker en aios MDL, licht de studie toe.

Laura Leicher en Erik van Westreenen

 

De traditionele methode om (rest)poliepen te verwijderen, is belastend en risicovol voor patiënten. ‘Omdat een deel van de darm wordt weggehaald, moeten de twee delen weer aan elkaar worden gehecht. Die naad kan gaan lekken en een infectie veroorzaken.’ Daarnaast gaat deze ingreep gepaard met een relatief lange opnameduur.

Geen naad

De nieuwe techniek, die in 2015 binnen Isala is gestart, staat bekend als colonoscopisch geassisteerde laparoscopische wigresectie. Dit betekent dat er via een kijkoperatie (lees: via kleine sneetjes in de buikwand) een camera en instrumenten worden ingebracht. Vervolgens verwijdert de chirurg alleen dat deel van de darm waar zich de poliep bevindt. ‘Omdat alleen het aangedane deel van de darm wordt verwijderd, hoeft er geen naad te worden gemaakt. Dat verkleint het risico op complicaties’, schetst Laura.
Het tweede bijzondere aspect van deze techniek is de nauwe samenwerking tussen chirurg en MDL-arts. Tijdens de ingreep kijkt de MDL-arts via een colonoscopie mee, zodat de chirurg precies weet waar de poliep zich bevindt. Dankzij de camera kan ook worden vastgesteld of de poliep in zijn geheel is verwijderd. ‘De samenwerking tussen MDL-arts en chirurg is dus essentieel. Dat geldt trouwens ook voor de medewerking van de pathologen.’

Multicenter

Het doel van het onderzoek, dat op 1 januari 2017 van start ging, is om de effectiviteit en veiligheid van deze nieuwe techniek vast te stellen. Eindpunten van het onderzoek zijn; complicaties, ligduur, eventuele heroperaties, herstel en kwaliteit van leven. Ook is het belangrijk om te bepalen of de techniek veilig is en of de afwijkingen volledig zijn verwijderd.
Om gefundeerd conclusies te kunnen trekken, zijn 115 patiënten nodig voor het onderzoek. Vanwege dit grote aantal is gekozen voor een multicenter onderzoek; in totaal doen tien ziekenhuizen mee. Deze brede participatie heeft volgens Laura nóg een voordeel. 'Hun deelname betekent dat ‘onze’ techniek nu al in een groot aantal centra is geïntroduceerd. De uitrol is in feite al begonnen.’

Veelbelovend

Tot dusver is ruim de helft van het totale aantal patiënten geïncludeerd. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend, vertelt Laura. ‘De meeste patiënten gaan dezelfde dag of de dag na de operatie naar huis en bij slechts één patiënt trad een wondinfectie op. Vooralsnog lijkt deze techniek veilig en effectief voor het verwijderen van darmpoliepen.’
Steeds meer medici en ziekenhuizen onderkennen het belang van dit onderzoek. ‘Daarom willen andere centra graag aanhaken, dat zegt toch iets over de relevantie van dit onderzoek.’

Veel energie

Laura verwacht voor het eind van dit jaar alle patiënten te includeren. Medio 2019 hoopt zij de resultaten van haar (promotie)onderzoek te kunnen presenteren. Ze omschrijft haar rol als arts-onderzoeker als leuk en leerzaam. ‘Ik heb veel geleerd van het opzetten en organiseren van het starten van wetenschappelijk onderzoek. Ook krijg ik de kans om bij andere ziekenhuizen in de keuken te kijken en dat is heel interessant. Het feit dat andere ziekenhuizen actief patiënten includeren, geeft mij veel energie.’
Ook als ze eenmaal werkzaam is als MDL-arts wil Laura een bijdrage blijven leveren aan wetenschappelijk onderzoek. ‘Onderzoek is nodig om de zorg voor patiënten te verbeteren en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.limeric.nl.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Innovatie & Wetenschapsfonds van Isala.